Алергии тип 1 и тип 4

Алергия от 1-ви тип

Хранителни алергии

Алергията е дисфункция на имунната система със засилен имунен отговор срещу безопасни чужди вещества. Въпреки това терминът алергия не се използва за всички форми на възпаление, индуцирани от чужди вещества, а само когато реакцията е предизвикана от съществуваща индивидуална сенсибилизация. Тази сенсибилизация може да се основава на образуването на IgE антитела (алергия от 1-ви тип) или специфични Т-лимфоцити (алергия от 4-ти тип).

Алергичните реакции от 1-ви тип са незабавни и се медиират от IgE

Хранителните алергии от 1-ви тип (по Кумбс и Гел) са медиирани от специфични за храната IgE антитела. Тези антитела са свързани с мастоцитите, които, при контакт със съответния алерген, се активират и настъпва дегранулация. Тя е последвана от отделянето на хистамин и редица други медиатори на алергичното възпаление. Това се случва веднага след контакта с алергена. Ето защо при този тип алергия симптомите като сърбеж, подуване на устната кухина и гърлото, астма, повръщане и диария се проявяват в рамките на минути до няколко часа след консумация на храната (затова алергията е от бърз тип). При алергизирани пациенти симптомите се отключват от много малки количества от съответния алерген в храната.

По принцип всяка храна може да бъде алерген. Животозастрашаващите системни реакции са типични за соя, фъстъци, ядки, риба и ракообразни. Лабораторната диагностика се извършва с тестове за алерген-специфични IgE антитела в кръвта.

Като антигени в процедурата за установяване на Ig E се използват високо пречистени тотални екстракти, получени от храни чрез лиофилизация.

Общите IgE не са подходящи за „скрининг” за хранителни алергии. В повече от 40% от случаите на такива алергии общата им концентрация е нормална (вж. примерния резултат).

Резултат от изследване: Общата концентрация на IgE при този пациент е в рамките на обичайното, но са налице определени значими титри на антитела срещу фъстъци и риба треска.

Имуноблотът за IgE срещу храни е алтернатива на индивидуалното или груповото тестиране IgE CAP

Имуноблотът се предлага, когато тестът с IgE за хранителни алергени ще се използва за скрининг. Освен това той определя специфични IgE. Процедурата се извършва с друга техника, която пести средства и изпитва определен профил от 20 алергена. Единственият недостатък е, че спектърът на алергените не може да бъде променен и адаптиран съобразно медицинското досие.

Материал

Установяване на специфични IgE (CAP тест): 1 мл. серум за алерген

IgE имуноблот за храни (20 алергена): 1 мл. серум

 

Алергия от 4-ти тип

Забавена алергична реакция – важна основно при възрастни

Хранителните алергии, които не са медиирани от IgE, се срещат по-често при възрастни. Те се основават не на IgE антитела, а на алерген-специфични Т-лимфоцити, насочени срещу белтъци в храната. Симптомите често се развиват от 24 до 48 часа след приема на храната и трудно се приписват на продуктите, които пациентът е консумирал. Симптоматиката е сложна. Стомашно-чревните възпалителни симптоми са типични (пропускливо черво), заедно с екземата, и обострянето на миалгия и артрит.

Сенсибилизацията на Т-клетките към храни може да бъде установена с теста за трансформация на лимфоцитите (LTT).

Тестът за трансформация на лимфоцитите (LTT) е инструмент за установяване на сенсибилизация от четвърти тип към храна с установена и валидирана процедура в лабораторната диагностика. Използването на LTT за хранителни белтъци стана възможно с използването на алергени, почистени от липополизахариди (LPS), и въвеждането методологични промени в теста, които увеличиха специфичността и чувствителността му.

LTT се използва в случай на непоносимост към храни, когато:

  • Реакцията настъпва часове по-късно и продължава няколко дни;
  • Основните оплаквания са екзематозни промени по кожата, стомашно-чревни симптоми, симптоми на миалгия и артрит.

Предварително трябва да се прегледа медицинското досие и на базата на клиничните симптоми или с лабораторна диагностика да бъдат изключени неалергичните непоносимости към храни като цьолиакия, лактозна непоносимост и хистаминова непоносимост.

Предлагат се два профила на теста:

 

  • LTT скрининг 75 за храни или
  • LTT ТОП 25 храни

При скрининга в една процедура могат да се изпитат 74 храни.

Освен 74-те храни, LTT 75 изпитва и потенциалния контактен алерген никел, който често присъства в храната като замърсител. Тестът за алергии към храни се извършва на групи, включващи от 2 до 9 алергена.

Предимството на LTT скрининг 75 е, че при изпитването на храните той покрива приблизително 98% от всички познати непоносимости от 4-ти тип. Недостатък е, че тестирането в рамките на скрининга се извършва по групи (напр. зърнени храни, ядки и т.н.), а при положителен резултат за една група е нужен допълнителен тест, за да се уточнят конкретните алергени в групата. Това изисква повторно вземане на кръв.

Алтернативата е LTT ТОП 25 храни

Познанията, натрупани при прилагането на LTT скрининг 75 за храни, бяха използвани за избор на 25 алергена с най-чести положителни резултати. Именно тези алергени бяха включени в LTT за храни ТОП 25. От самото начало те се тестират самостоятелно. Предимството на този профил е, че не изисква повторен тест. Така не се налага допълнително вземане на кръв и не се правят разходи за следващ тест на положителните групи. Според статистически проучвания анализът обхваща приблизително 94% от сенсибилизациите от 4-ти тип към храни. Продуктите, включени в LTT ТОП 25, са изброени в примерните резултати по-долу.

Системна алергия към никел – особена форма на „хранителна алергия”

В Германия приблизително 17% от жените и 8% от мъжете имат алергия от 4-ти тип към никел. 20 – 30% от тези пациенти реагират на алергена не само при контакт с кожата (контактна алергия към никел), а и при прием на никел с храната, който се абсорбира посредством червото. Проучвания представят доказателства за обостряне на симптомите на атопичен дерматит, екзема, уртикария и хронични възпалителни заболявания като ревматизъм, други автоимунни болести и синдром на хроничната умора (CFS).

В случай на доказана алергия към никел LTT се използва за проверка на наличието на системна сенсибилизация. При положителен резултат е необходимо да се изпробва диета с намалено съдържание на никел. В тази връзка, никелът е включен в профила на LTT скрининг 75 за храни. От друга страна, проблемът може да бъде проучен и с индивидуален тест.

Какви материали се изискват от пациента?

  • LTT скрининг 75 за храни: 20 мл кръв с хепарин и 5 мл пълна кръв.
    Ако се налага следващо тестиране на положителни групи храни, 20 мл кръв с хепарин на група и една проба 5 мл пълна кръв.
  • LTT ТОП 25 храни: 30 мл кръв с хепарин и 5 мл пълна кръв
  • LTT за никел (индивидуално): 10 мл кръв с хепарин и 5 мл пълна кръв

Кръвта трябва да се съхранява на място, където не е студено, и да стигне до лабораторията в рамките на 24 часа. Моля, използвайте международни експресни куриерски услуги.