Начало  > Медицинска информация за лекари > Непоносимост към храни и тестове предлагани от SYNEVO

Непоносимост към храни и тестове предлагани от SYNEVO

Класификацията на непоносимостите към храни е важен фактор за правилния избор на лабораторната диагностика, която да уточни причината за непоносимостта.

Терминът „непоносимост към храни” обхваща всички нежелани симптоми или заболявания, свързани с консумацията на определени хранителни продукти. Той не е синоним на термина „хранителна алергия”. Непоносимостта към храни може да няма нищо общо с алергичните реакции и да не подлежи на повлияване от анти-алергичните лечения или ограничения в приема на дадени храни.

Когато се подозира и се търси причина за непоносимостта към храни,  освен че трябва да изключим токсичните реакции (хранително отравяне и др.), както и заболяванията на храносмилателната система свързани с анатомична или функционална причина (гастректомия, дивертикул, панкреатит и др.), за целенасочена диагностика на непоносимост към храни първо трябва да се направи разлика между имунните и неиммуните реакции.

Неимунни

Имунни

Ензимни дефекти

Нарушена абсорбция

Алергии

Автоимунни заболявания

Псевдо-алергии

Непоносимост към лактоза

Нарушена абсорбция на фруктоза

Тип I (незабавни)

Цьолиакия

Хранителни добавки

Непоносимост към фруктоза

Резорбция на фитостерини

Тип IV (забавени)

 

 

Непоносимост към хистамин

 

Кръстосани

(инхалаторни алергени)

 

 

 

Неимунни реакции на непоносимост към храни

Реакциите, които не са имунно медиирани, всъщност представляват по-голямата част от всички нежелани реакции към храни. Те са резултат от недостиг на ензим, при който въглехидратите в храната не се смилат адекватно, или пък се дължат на дисфункция, наречена нарушена абсорбция (или малабсорбция), при която въглехидратите се абсорбират само до ограничена степен от тънкото черво. И в двата случая въглехидратите достигат до по-дълбоките участъци на червото, където са осмотично активни, а бактериалното им разграждане води до натрупване на газове и диария. Имунната система не играе роля в тези реакции на непоносимост, което означава, че всички съставки в храната се понасят от нея. Сред европейското население най-често срещаните дисфункции в храносмилането и абсорбцията на амини и въглехидрати са непоносимостите към лактоза, фруктоза и хистамин.

Имунни реакции на непоносимост към храни

При имунно медиираните реакции на непоносимост всички съставки на приетата храна могат да бъдат смлени и абсорбирани от организма, но определени продукти водят до активиране на имунната система. Съответно имунната система на засегнатото лице не може да гарантира поносимост към хранителните съставки, които при нормални обстоятелства са безвредни. Настъпващите нежелани възпалителни реакции приличат на онези при биологично полезната защита срещу микроби. Имунните реакции на непоносимост включват различните хранителни алергии и кръстосани реакции, автоимууно индуцираната цьолиакия и така наречените псевдоалергични реакции към хранителни добавки.