Начало  > Медицинска информация за лекари > Парадоксално повишаване на Сърдечно-съдовия риск от фитостероли

Парадоксално повишаване на Сърдечно-съдовия риск от фитостероли

Противно на първоначалните очаквания, скорошни проучвания показаха, че повишените нива на фитостероли в кръвта увеличават риска от сърдечносъдови заболявания. Според изследване на Университета в Мюнстер високите стойности на фитостерол утрояват вероятността от миокарден инфаркт при високорискови пациенти с коронарни проблеми (Assmann et al., 2006). Тези резултати са много важни, тъй като някои храни (напр. някои видове маргарин) са изкуствено обогатени с фитостероли с цел намаляване нивото на холестерола и предотвратяване на атеросклероза.

Фитостеролите намаляват нивата на холестерола

Растителните стероли се срещат в природата в плодове с високо съдържание на мазнини, ядки и масла. Химичната им структура е сходна с тази на холестерола. В човешкото тяло фитостеролите и холестерола се конкурират за един и същ механизъм на абсорбция от червото. Ето защо абсорбцията на холестерол намалява при прием на по-големи количества фитостероли с храната.  В частност това се случва при хранене с определени видове маргарин, изкуствено обогатени с фитостероли.

Фигура: Фитостеролите и холестерола навлизат в ентероцита чрез транспортния белтък NPC1L1. Голяма част от фитостеролите се връщат в чревния лумен посредством ABCG5 и ABCG8. Ако този процес е с намалена ефективност в следствие на генетични полиморфизми, нивото на фитостероли в кръвта нараства.

Някои генетични вариации повишават нивата на фитостероли и риска от сърдечносъдови заболявания

Някои генетични полиморфизми водят до особено ефективна резорбция на фитостероли в червата, а в същото време увеличават значително риска от сърдечносъдови заболявания (Teupser et al., 2010). Един полиморфизъм в гените на транспортните молекули, които пренасят фитостероли от ентероцитите обратно в чревния лумен (ABCG5, ABCG8), води до увеличената абсорбция на фитостероли. Друг важен полиморфизъм е в локуса на кръвната група АВ0. Ето защо хората с нулева кръвна група са изложени на по-малък риск.

Диагностични тестове

При консумация на храна, богата на фитостероли, носителите на генетични полиморфизми rs4245791 (в гените ABCG5/ABCG8) и rs657152 (ген AB0) увеличават риска от сърдечносъдови заболявания, вместо да го намаляват. Следователно, преди каквато и да е промяна в храненето, препоръчваме изследване на генотипа. Генетичният анализ се провежда в лабораторни условия с полимеразна верижна реакция и секвениране. Тъй като rs657152 е свързан с кръвната група, определянето й може да бъде включено в оценката вместо генетичния полиморфизъм, ако това е отбелязано в заявката за теста.

Необходима проба

2 мл. кръв с  EDTA.

Законът за генетична диагностика изисква декларация за съгласие.
Времето за транспорт на кръвната проба до лабораторията не е от решаващо значение и тя може да бъде взета и изпратена всеки ден. За провеждането на генетичен тест се изисква подписан формуляр за съгласие от пациента.

 

Литература

  • Assmann et al. (2006): Покачването на ситостерола в плазмата е свързано с по-чести случаи на коронарни изменения при мъжете: резултати от вложен анализ с контролна група от проучването на сърдечносъдовите заболявания в Мюнстер (PROCAM).  Nutr Metab Cardiovasc Dis. 16: 13-21.
  • Teupser et al. (2010): Генетична регулация на нивата на фитостероли в серума и риск от заболяване на коронарната артерия. Circ Cardiovasc Genet. 3: 331-339.
  • Weingärtner et al. (2008): Съдови ефекти от допълването на диетата с растителни стероли. J Am Coll Cardiol. 51: 1553-1561.