Начало  > Новини и съобщения > Информация за гъби клас Аспергилус Фумигатус

Информация за гъби клас Аспергилус Фумигатус

Алергичната реакция на организма към гъбите от клас Аспергилус и специално Аспергилус Фумигатус се изследват в лабораториите Синево с индиректна хемаглутинация. Резултатът е общ за специфичните имуноглоболини от клас IgM IgA, IgG и отразява техният титър (IM178).