Начало  > Акредитация

Акредитация

СМДЛ “СИНЕВО БЪЛГАРИЯ” ЕООД, централна лаборатория София, доказа своята компетентност и качество на предлаганите услуги чрез акредитиране, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 15189:2012

Това е нашето разбиране за качество

Осигуряването на качеството  на лабораторните резултати  е един от основните фокуси в работата на  съвременната  клинична лаборатория.  

Услугите, предоставяни от медицинските лаборатории, са от съществено значение за грижите, полагани за пациента, и те трябва  да удовлетворяват потребностите както на пациентите, така и на медицинския персонал, отговорен за тези грижи. В тази връзка прилагането на стандарта ISO 15189:2012 е основна гаранция за качество за пациентите и за медицинския персонал, отговорен за тях.

 Стандартът ISO 15189 е хармонизиран и международно признат,  той определя изискванията за качество и компетентност,  характерни за медицинските лаборатории и нашата компетентност беше оценена високо чрез придобиване на сертификат през ноември 2016 година.

Според принципите на управление на качеството, Synevo лабораториите  прилагат стандартите, техническата база и технологичните разработки еднакво във всички лаборатории в Европа и гарантират предоставянето на същото качество на услугата чрез този подход.

Всички тестове, които се извършват в нашите лаборатории са контролирани чрез вътрешни и външни програми за качество. Ние редовно участваме в междулабораторните сравнения на водещи международни програми за контрол на качеството в Европа.