Начало  > Услуги и тарифи > Алергология

Услуги и тарифи

Алергология

*Моля, проверете цените в местните пунктове, възможно е да има разлика


 
Код Наименование Цена
AL274 Заек, епитела 38.00 лв.
AL275 Заек, серумен белтък 16.00 лв.
AL276 Заек, урина 16.00 лв.
AL277 Котка, серумния албумин 16.00 лв.
AL278 Епител, серумни протеини и урина на мишките 16.00 лв.
AL279 Протеин урина, мишки 23.00 лв.
AL28 Химически реактиви (pax5) 30.00 лв.
AL280 Епитела на норки 23.00 лв.
AL281 Папагал пера  16.00 лв.
AL282 Оборският тор папагал  16.00 лв.
AL283 Папагал серум  23.00 лв.
AL284 Папагал пера 16.00 лв.
AL285 Кон, серум 16.00 лв.
AL286 Епител, серумни протеини и урина на плъх 16.00 лв.
AL287 Протеини урина, плъх 16.00 лв.
AL288 Говежди серумен албумин 32.00 лв.
AL289 Епител,овце 16.00 лв.
AL29 Дезинфекциращи средства (pax6) 32.00 лв.
AL290 Епител, свиня 23.00 лв.
AL291 Серумен албумин, свински 72.00 лв.
AL292 Гълъби, пера 16.00 лв.
AL293 Гълъби, тор 16.00 лв.
AL294 Пуйка, пера 23.00 лв.
AL295 Австралийски папагал, пера 21.00 лв.
AL296 Австралийски папагал, тор 16.00 лв.
AL297 Австралийски папагал, серумни протеини 23.00 лв.
AL298 Плъх, епител 72.00 лв.
AL299 Коза, епител 16.00 лв.
AL30 Тютюн 70.00 лв.
AL300 Северен елен, епетел 72.00 лв.
AL301 Aspergillus niger 16.00 лв.
AL302 Aspergillus terreus 21.00 лв.
AL303 Aureobasidium pullulans 23.00 лв.
AL304 Aspergillus flavus 16.00 лв.
AL305 Botrytis cinerea 21.00 лв.
AL306 Chaetomium globosum 23.00 лв.
AL307 Alnus incana ( елши) 32.00 лв.
AL308 Curvularia lanata 23.00 лв.
AL309 Epicoccum purpurascens 23.00 лв.
AL31 Penicillium notatum 24.00 лв.
AL310 Fusarium moniliforme 23.00 лв.
AL311 Helminthosporium halodes 23.00 лв.
AL312 Malassezia spp. 72.00 лв.
AL313 Mucor racemosus 16.00 лв.
AL314 Penicillum frequentans 16.00 лв.
AL315 Acer negundo 16.00 лв.
AL316 Phoma betae 16.00 лв.
AL317 Pitysporium orbiculare 31.00 лв.
AL318 Rhizopus nigricans 21.00 лв.
AL319 Stemphylium botryosum 23.00 лв.
AL32 Cladosporium herbarum IgE (m2) 35.00 лв.
AL320 Trichoderma viride 16.00 лв.
AL321 Trichophyton ment. var.goetzii - трихофити алергени 31.00 лв.
AL322 Trichophyton ment.var.interdigitale 31.00 лв.
AL323 Trichosporon pullulans 31.00 лв.
AL324 Trichophyton rubrum 23.00 лв.
AL325 Ulocladium chartarum 35.00 лв.
AL326 Ustilago nuda, tritici 79.00 лв.
AL327 Staphylococcus aureus Enterotoxin A 16.00 лв.
AL328 Staphylococcus aureus Enterotoxin B 16.00 лв.
AL329 Staphylococcus aureus Enterotoxin C 16.00 лв.
AL33 Aspergillus fumigatus IgE (m3) 23.00 лв.
AL330 Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) 79.00 лв.
AL331 Aspergillus fumigatus (alergen recombinat: rAsp f1) 16.00 лв.
AL332 Aspergillus fumigatus (alergen recombinat: rAsp f2) 16.00 лв.
AL333 Aspergillus fumigatus (alergen recombinat: rAsp f3) 79.00 лв.
AL334 Aspergillus fumigatus (alergen recombinat: rAsp f4) 16.00 лв.
AL335 Aspergillus fumigatus (alergen recombinat: rAsp f6) 35.00 лв.
AL336 Fungi amestec (mx4) 24.00 лв.
AL337 Fungi amestec (mx2) 35.00 лв.
AL338 Dermatophagoides microceras 16.00 лв.
AL339 Acarus siro (musca de faina) 35.00 лв.
AL34 Dermatophagoides farinae 23.00 лв.
AL340 Lepidoglyphus destructor 23.00 лв.
AL341 Tyrophagus putrescentiae 16.00 лв.
AL342 Glycophagus domesticus 16.00 лв.
AL343 Еuroglyphus Mayne 16.00 лв.
AL344 Solepnosis Invicta ( мравка) 16.00 лв.
AL345 Blomia tropicalis 16.00 лв.
AL346 Dolichovespula arenaria (жълт оса) 16.00 лв.
AL347 Dolichovespula Замърсено (оса САЩ) 16.00 лв.
AL348 Vespa crabro 35.00 лв.
AL349 Bombus Terrestris (земна пчела) 16.00 лв.
AL35 Рenicilloyl G 25.00 лв.
AL350 Periplaneta Americana (Американски хлебарка) 16.00 лв.
AL351 Blatta orientalis (ориенталски хлебарка) 16.00 лв.
AL352 Ephestia kuehniella (Брашно молец) 31.00 лв.
AL353 Пеперуда (копринени буби) 31.00 лв.
AL354 Polistes SPP (хартия оса) 79.00 лв.
AL355 За Chironomus thummi (големи рамки) 16.00 лв.
AL356 Sitophilus granarius (калинка ) 35.00 лв.
AL357 Tabanus SPP (конски мухи) 16.00 лв.
AL358 Cladotanytarsus Lewis 31.00 лв.
AL359 Trogoderma angustum  31.00 лв.
AL36 Cefaclor 16.00 лв.
AL360 Дървесен прах 79.00 лв.
AL361 Алкалаза 35.00 лв.
AL362 алфа-амилаза 16.00 лв.
AL363 Памук 23.00 лв.
AL364 Bougainvillea ( цветя) 31.00 лв.