Начало  > Услуги и тарифи > Урина изследване

Услуги и тарифи

Урина изследване

*Моля, проверете цените в местните пунктове, възможно е да има разлика


 
Код Наименование Цена
CH02 Пикочна киселина, урина 3.00 лв.
CH08 Амилаза, урина 5.00 лв.
CH120 Cl, урина 5.00 лв.
CH121 Урина- общо химично със седимент 6.00 лв.
CH123 Белтък/креатитин, урина 9.00 лв.
CH133 Цитрати, урина 41.00 лв.
CH135 Оксалати, урина 125.00 лв.
CH145 Аминокиселини урина 317.00 лв.
CH154 Retinol-binding protein (RBP) - урина 29.00 лв.
CH155 N-acetyl-Beta-D-glucosaminidase 26.00 лв.
CH159 Органични киселини урина 265.00 лв.
CH160 Оротова киселина урина 111.00 лв.
CH162 Метилмалонава киселина урина 188.00 лв.
CH164 Beta-2-микроглобулин, урина 25.00 лв.
CH17 Са, урина 5.00 лв.
CH171 Алфа 1 микроглобулин, урина 39.00 лв.
CH178 Осмолалитет, урина 10.00 лв.
CH215 Леки вериги тип kappa , урина 89.00 лв.
CH238 Карнитин свободен, урина 167.00 лв.
CH27 Креатинин, урина (24 ч) 4.00 лв.
CH33 Протеини, урина, имунофиксация 50.00 лв.
CH39 Фосфати, урина 5.00 лв.
CH42 Глюкоза, урина 3.00 лв.
CH47 Mg, урина 5.00 лв.
CH48 Микроалбуминурия 12.00 лв.
CH50 Калий, урина 5.00 лв.
CH54 Натрий,урина 5.00 лв.
CH59 Урея, урина 3.00 лв.
CH60 Урина – общо химично изследване 4.00 лв.
CH61 Урина- седимент 2.00 лв.
CH69 Бъбречни камъни, урина 35.00 лв.
CH80 Креатинин, урина 3.00 лв.
CH82 Албумин/Креатинин 12.00 лв.
CH97 Общ белтък, урина 4.00 лв.
ME45 Алдостерон (Aldosteron) урина 32.00 лв.
ME48 Катехоламини урина 64.00 лв.
ME49 5- хидрокси - индолоцетна киселина 52.00 лв.
ME53 Серотонин,урина 45.00 лв.
ME65 Метанефрини урина фракции 55.00 лв.
ME69 17-Хидрокортикостероиди 104.00 лв.
MO03 N-telopeptid, урина 115.00 лв.
MO04 Хидроксипролин общ, урина 57.00 лв.