Начало  > Услуги и тарифи > Хематология

Услуги и тарифи

Хематология

*Моля, проверете цените в местните пунктове, възможно е да има разлика


 
Код Наименование Цена
CH29 Електрофореза на Hb 16.00 лв.
HE03 Малария – микроскопски, дебела капка 11.00 лв.
HE07 ПКК + 5 Диф. броене 12.00 лв.
HE08 ПКК + 5 диф. Броене + Re 14.00 лв.
HE09 Левкоцитна алкална фосфатаза (индекс FAL) 22.00 лв.
HE10 Натривка костен мозък/лимф. възел/кръв (оцветяване) 14.00 лв.
HE19 СУЕ 2.00 лв.
HE29 ПКК- HB, Ht,MCV,MCH,MCHC,WBC,Pl 5.00 лв.
HE37 ПКК+ 3 Diff (Ne, Ly, MID) 7.00 лв.
HE40 Глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназа (G6-PDH) 17.00 лв.
HE41 Пируват-киназа, еритроцити 20.00 лв.
HE63 Антитромбоцитни антитела, кръв 143.00 лв.
HE75 Хемосидерин урина 10.00 лв.
HE80 Свободен протопорфирин в еритроцити 34.00 лв.
HE99 Натривка от периферна кръв: диф. Бр. и морфология 5.00 лв.