Начало  > Услуги и тарифи > Хистопатология

Услуги и тарифи

Хистопатология

*Моля, проверете цените в местните пунктове, възможно е да има разлика


 
Код Наименование Цена
HP05 Хистопат. диагностика на парафинен блок/консултация (1-2 бл.l) 46.00 лв.
HP06 Хистопат. диагностика на парафинен блок/консултация (3-5 бл) 87.00 лв.
HP07 Хистопат. диагностика на парафинен блок/консултацияt (6-9 бл.) 145.00 лв.
HP08 Хистопат. диагностика на парафинен блок/консултация (>=10 бл.) 186.00 лв.
HP09 Консултация на оцветени стъкла, хистол. препарат 79.00 лв.
HP103 CINtec p16/Ki-67 цитология, имуноцитопатологичен тест 132.00 лв.
HP94 Биопсии и малки тъканни проби (вкл. специално оцветяване, ако е необходимо) 55.00 лв.
HP96 Имунохистохимична диагносика (1-2 маркера) 50.00 лв.
HP97 Имунохистохимична диагностика 192.00 лв.