Начало  > Услуги и тарифи > Имунология

Услуги и тарифи

Имунология

*Моля, проверете цените в местните пунктове, възможно е да има разлика


 
Код Наименование Цена
ALBG04 Непоносимост към храни 190.00 лв.
BM195 NIFTY 1175.00 лв.
CH136 1,25-(OH)2-Vitamin D3 45.00 лв.
CH137 25-OH-Vitamin D 25.20 лв.
CH151 Адипонектин 136.00 лв.
CH260 Прокалцитонин (количествен) 55.00 лв.
CH63 Витамин B12 18.00 лв.
CH64 Фолиева киселина 18.00 лв.
CH68 Жлъчни камъни анализ 35.00 лв.
CH86 Феритин 17.00 лв.
CH89 Церулоплазмин 17.00 лв.
IM01 АТ анти-ДНК двойноверижна (ds DNA) 27.00 лв.
IM02 ASMA 23.00 лв.
IM03 АТ анти-LKM1 33.00 лв.
IM04 AMA 23.00 лв.
IM06 АТ анти-спермални в серум 33.00 лв.
IM07 Borrelia burgdorferi - серология 28.00 лв.
IM08 Coxiella burnetii IgG фаза I 306.00 лв.
IM09 Хетерофилни АТ (инфекциозна мононуклеоза) 12.00 лв.
IM10 Антистрептолизин O (ASLO) 10.00 лв.
IM100 АТ анти-париеталноклетъчни 49.00 лв.
IM101 AT анти-десмозом (pemphigus) IgA and IgG 145.00 лв.
IM102 AT срещу епител на базална мембрана (pemphigoid) IgA и IgG 88.00 лв.
IM103 Панел миозит 85.00 лв.
IM104 АТ срещу набразд. мускули 57.00 лв.
IM107 AT анти-хистони (anti-histon) IgG 55.00 лв.
IM108 АТ анти-ендомизиум (anti-endomisium) IgG 90.00 лв.
IM109 АТ анти-ендомизиум (anti-endomisium) IgA 74.00 лв.
IM11 Brucella - серология 125.00 лв.
IM110 AT срещу ацинозни кл. в панкреас 53.00 лв.
IM111 АТ анти-ентероцит IgG, IgA 106.00 лв.
IM112 АТ анти-liver cell membrane 53.00 лв.
IM113 АТ срещу жл.канали 53.00 лв.
IM114 Chlamydia pneumoniae - IgG 27.00 лв.
IM116 Еnterovirus - серология 250.00 лв.
IM117 Legionella pneumophila – серология 79.00 лв.
IM12 Chlamydia trachomatis - IgA 23.00 лв.
IM120 Mycoplasma pneumoniae - IgG 16.00 лв.
IM121 Mycoplasma pneumoniae - IgM 16.00 лв.
IM125 Anti-HCV (потвърдителен тест) 181.00 лв.
IM13 Chlamydia trachomatis - IgG 22.00 лв.
IM132 C1 естеразен инхибитор 45.00 лв.
IM133 ECP (еозинофилен катионен протеин) 123.00 лв.
IM134 Триптаза 89.00 лв.
IM135 Неоптерин 136.00 лв.
IM136 АТ anti- Mielin Basic Protein (MBP) CSF 117.00 лв.
IM137 COMP Protein (ставен хрущял) 195.00 лв.
IM138 C1 естеразен инхибитор (активиран) 54.00 лв.
IM139 Campylobacter - серология 113.00 лв.
IM14 Cytomegalovirus - IgG 21.00 лв.
IM140 Разтворим рецептор IL 2 67.00 лв.
IM141 TNF alfa 67.00 лв.
IM145 Epstein Barr Virus (VCA IgG, VCA IgM, EBNA IgG) 55.00 лв.
IM149 Антитромбоцитни антитела, свободни, серум 221.00 лв.
IM15 Cytomegalovirus - IgM 21.00 лв.
IM150 QuantiFERON TBC Gold test 110.00 лв.
IM151 Калпротектин, фецес 75.00 лв.
IM152 Лактоферин, фецес 76.00 лв.
IM153 Имуноглобулин IgG (субкласове 1-4) 220.00 лв.
IM154 IgD 25.00 лв.
IM155 Интерлевкин 1-beta 67.00 лв.
IM158 Интерлевкин-6 74.00 лв.
IM159 Интерлевкин-8 67.00 лв.
IM16 Комплемент C3c 20.00 лв.
IM160 Интерлевкин-10 67.00 лв.
IM163 Rubella Virus – специфични IgG авидитет 131.00 лв.
IM164 АТ anti-MOG (гликопротеин на миелина) 148.00 лв.
IM168 Chlamydia pneumoniae: IgG, IgA 68.00 лв.
IM169 Mycoplasma pneumoniae - IgG, IgA, IgM 61.00 лв.
IM17 Комплементt C4 20.00 лв.
IM171 Варицела зостер вирус - IgA, IgG, IgM 60.00 лв.
IM172 RF IgA, IgM 84.00 лв.
IM173 Салмонела - серология 79.00 лв.
IM174 Shigella - серология 90.00 лв.
IM175 Parvovirus B19 - IgG, IgM 98.00 лв.
IM176 Borrelia - АТ IgG, IgM (Westernblot) 108.00 лв.
IM177 Yersinia - IgG, IgA 149.00 лв.
IM178 Aspergillus fumigatus - специфични имуноглобулини общи (IgA, IgG, IgM) 36.00 лв.
IM179 АТ Saccharomyces cerevisiae - IgA, IgG, IgM (ASCA) 106.00 лв.
IM18 Криоглобулини 9.00 лв.
IM180 Chlamydia psittaci - IgA, IgG, IgM 278.00 лв.
IM19 Echinococcus: IgG 18.00 лв.
IM192 Bartonella henselae IgA, IgG, IgM 131.00 лв.
IM193 Treponema pallidum - IgM (Blot) 96.00 лв.
IM194 Treponema pallidum - IgG (FTAbs) 73.00 лв.
IM195 Histoplasma - серология 39.00 лв.
IM196 hsCRP 24.00 лв.
IM202 Mannose - binding lectin (MBL) серум 73.00 лв.
IM203 Общ хемолитичен комплемент (CH100) 68.00 лв.
IM204 AT анти-надбъбречни 40.00 лв.
IM205 АТ анти-аквапорин 4 146.00 лв.
IM206 AT анти-миокардни 122.00 лв.
IM207 AT анти- DNA-ase B 31.00 лв.
IM208 AT анти-Ca канали (тип N и PQ) 207.00 лв.
IM209 Вирус на заушка Ig G, Ig M 57.00 лв.
IM21 RF ревматоиден фактор 7.00 лв.
IM214 Rubella Virus IgG в CSF/серум 169.00 лв.
IM215 Морбили вирус IgG,CSF/серум 169.00 лв.
IM216 Варицела зостер вирус IgG, CSF/серум 169.00 лв.
IM217 Herpes Simplex Virus (HSV) 1/ 2 IgG в CSF/серум 191.00 лв.