Начало  > Услуги и тарифи > Имунология

Услуги и тарифи

Имунология

*Моля, проверете цените в местните пунктове, възможно е да има разлика


 
Код Наименование Цена
IM218 Cytomegalovirus IgG в CSF /серум 169.00 лв.
IM219 Вирус на заушка, CSFсерум 169.00 лв.
IM22 RF - Waaler Rose 8.00 лв.
IM220 Borrelia IgG, IgM в CSF/серум 325.00 лв.
IM221 Treponema pallidum IgG в CSF/серум 115.00 лв.
IM222 Морбили вирус IgG, IgM 81.00 лв.
IM223 Интерферон гама 74.00 лв.
IM224 AHA (имунофлуоресценция) 23.00 лв.
IM225 АТ анти-бета 2 гликопротеин 1 - IgA, IgG, IgM 58.00 лв.
IM226 Антитела срещу еритропоетин 104.00 лв.
IM23 Helicobacter pylori IgG 18.00 лв.
IM231 Bordetella pertussis-серология 36.00 лв.
IM233 АТ anti-voltage-gated K+ channels (К+канали) 114.00 лв.
IM243 АТ Анти-натализумаб 91.00 лв.
IM250 Cytomegalovirus - IgG авидитет 75.00 лв.
IM251 АТ анти-LC1 IgG (черен дроб, цитозол) 62.00 лв.
IM252 AT анти-хиалуронидаза 32.00 лв.
IM253 AT анти-MCV 77.00 лв.
IM254 АТанти- рецептор на глутамата (NMDA), серум 83.00 лв.
IM255 АТ анти-рецептор на глутамата (AMPA), серум 153.00 лв.
IM257 АТ анти-SRP 55.00 лв.
IM258 АТ анти-рецептор на глутамата (NMDA), CSF 146.00 лв.
IM26 Имуногобулин IgA 12.00 лв.
IM264 Adenovirus- серология 34.00 лв.
IM265 Influenza Virus A и B - серология 64.00 лв.
IM266 Parainfluenza Virus - серология 34.00 лв.
IM267 Tick-borne encephalitis (TBEV) IgG, IgM 54.00 лв.
IM268 Tick-borne encephalitis (TBEV) IgG, IgM в CSF/серум 299.00 лв.
IM27 Имуноглобулин IgG 12.00 лв.
IM270 Респираторен синцитиален вирус (RSV) IgG, IgA 69.00 лв.
IM271 Human Herpes Virus (HHV) тип 6: IgG, IgM 196.00 лв.
IM272 Human Herpes Virus (HHV) тип 7: IgG, IgM 185.00 лв.
IM273 Human Herpes Virus (HHV) тип 8: IgG 93.00 лв.
IM274 АТ анти-titin 45.00 лв.
IM275 АТ анти - рецептор IgE (Fc epsilon RI) 55.00 лв.
IM276 АТ анти-анексин V 148.00 лв.
IM277 АТ анти-фосфатидилсерин IgM 82.00 лв.
IM28 Имуноглобулин IgM 12.00 лв.
IM280 AT анти-нуклеозоми 43.00 лв.
IM281 АТ ENA-Blot (SS-A, SS-B, RNP, Scl-70, Jo-1, Sm) 57.00 лв.
IM282 AT анти-фосфолипаза A2 рецептор 53.00 лв.
IM284 AT анти-десмоглеин 1 (DSG1) 117.00 лв.
IM285 AT анти-десмоглеин 3 (DSG3) 117.00 лв.
IM286 АТ анти-BP 180 (булозен пемфигоид) 117.00 лв.
IM287 АТ анти-ssDNA 35.00 лв.
IM288 AT IgG анти-рибозомен Р protein 82.00 лв.
IM289 Klebsiella pneumoniae - IgG, IgM, IgA 184.00 лв.
IM29 Имуноглобулин IgE 15.00 лв.
IM290 Mycoplasma hominis - серология 35.00 лв.
IM291 Ureaplasma urealyticum - серология 44.00 лв.
IM292 Пакет склеродермия - blot 79.00 лв.
IM293 Профил AНA разширен - Blot 71.00 лв.
IM294 Профил автоимунни чернодробни болести - Blot 62.00 лв.
IM30 CRP 7.00 лв.
IM301 Профил virus herpes simplex (HSV1, HSV2) - IgG 37.00 лв.
IM304 Профил virus herpes simplex (HSV1, HSV2) - IgM 37.00 лв.
IM305 АТ анти-овариални 117.00 лв.
IM309 Hantavirus - серология 214.00 лв.
IM31 Rubella Virus - IgG 19.00 лв.
IM318 Echinococcus - серология (потвърдителен) 580.00 лв.
IM319 АТ анти-deamidated gliadin пептидни антитела IgA 30.00 лв.
IM32 Rubella Virus - IgM 19.00 лв.
IM323 Treponema pallidum - IgG (Blot) 104.00 лв.
IM324 Карбоанхидраза II антитела 148.00 лв.
IM325 Profile АТ анти-инсулин рецептор (alpha chain, beta chain) 117.00 лв.
IM327 АТ анти-кардиолипинови IgM 29.00 лв.
IM328 АТ анти-кардиолипинови IgG, IgM 46.00 лв.
IM329 Онконевронни антитела - Blot 85.00 лв.
IM33 АТ- Treponema pallidum (TPHA) 27.00 лв.
IM330 АТ анти-рецептор на глутамата (AMPA), CSF 53.00 лв.
IM332 Амебиаза - серология 151.00 лв.
IM333 Fasciola hepatica - серология 113.00 лв.
IM334 Рикетсия - серология 250.00 лв.
IM34 АТ анти-тъканна трансглутаминаза IgA, IgG (Целиакия) 41.00 лв.
IM348 АТ анти-глутамат-декарбоксилаза (GAD-II), CSF 117.00 лв.
IM349 AT anti-C1q 117.00 лв.
IM35 Taenia solium: IgG 21.00 лв.
IM359 Aнтитяло към цинков транспортер 8 (ZnT8) 117.00 лв.
IM36 Toxocara canis - IgG 21.00 лв.
IM38 Toxoplasma gondii - IgG 21.00 лв.
IM39 Toxoplasma gondii - IgM 21.00 лв.
IM40 Trichinella spiralis - IgG 23.00 лв.
IM41 Epstein-Barr Virus (EBV) - VCA IgG 21.00 лв.
IM42 Epstein-Barr Virus (EBV) - VCA IgM 21.00 лв.
IM45 ANCA - имунофлуоресценция 97.00 лв.
IM47 AT анти-Sm 32.00 лв.
IM48 AT анти-Ro (SS-A) 32.00 лв.
IM49 AT анти-La (SS-B) 32.00 лв.
IM60 AT анти - U1RNP 38.00 лв.
IM61 AT анти- Jo-1 33.00 лв.
IM62 AT анти - Scl-70 33.00 лв.
IM63 AT анти-центромер (centromer) 33.00 лв.
IM64 AT анти-CCP 48.00 лв.
IM65 Clostridium difficile Токсин A/B 51.00 лв.
IM66 АТ анти-кардиолипинови IgG 28.00 лв.
IM67 AT анти TSH рецепtoр (TRab) 48.00 лв.
IM68 ТАТ Тиреоглобулинови антитела 18.00 лв.
IM69 МАТ Микрозомални антитела (TPO) 18.00 лв.
IM72 Toxoplasma gondii - IgG авидитет 60.00 лв.
IM75 АТ анти-SLA/LP 38.00 лв.