Начало  > Услуги и тарифи > Имунология

Услуги и тарифи

Имунология

*Моля, проверете цените в местните пунктове, възможно е да има разлика


 
Код Наименование Цена
IM76 Профил TORCH 155.00 лв.
IM78 АТ анти-пероксидаза 3 (PR3) 28.00 лв.
IM79 AT анти-миелопероксидаза (anti-MPO) 28.00 лв.
IM80 Helicobacter pylori IgG (качествен) 17.00 лв.
IM81 Leptospire – серология 34.00 лв.
IM82 АТ анти-deamidated gliadin пептидни антитела IgG 22.00 лв.
IM83 AT срещу глумерулната базална мембрана 32.00 лв.
IM84 Syphilis количествен тест ( RPR+ специфични AT) 10.00 лв.
IM88 Циркулиращи имунни комплекси (CIC) 16.00 лв.
IM89 АТ срещу рецептора на ацетилхолин 69.00 лв.
IM90 АТ анти-глутамат-декарбоксилаза (GAD-II) 44.00 лв.
IM91 АТ срещу островните кл. в панкреаса 128.00 лв.
IM92 АТ срещу инсулина 68.00 лв.
IM93 АТ срещу тирозин фосфатаза (IA2) 90.00 лв.
IM94 АТ анти-мускус (anti-MuSK) 68.00 лв.
IM95 АТ анти-ганглиозидни (IgG/IgM) 98.00 лв.
IM96 АТ анти-Mielin Basic Protein (MBP) серум 117.00 лв.
IM97 AT анти-невронни (anti-neuronal) 146.00 лв.
IM98 АТ анти-миелин, свързани с гликопротеин антитела (anti-MAG) 218.00 лв.
IM99 АТ срещу вътрешен фактор (anti-intrinsic factor) 129.00 лв.
IMBG01 Chlamydia trachomatis - IgM 22.00 лв.
IMBG02 Chlamydia pneumoniae IgG,IgM 55.00 лв.
IMBG03 Mycoplasma pneumoniae IgG, IgM 33.00 лв.
IMBG04 Chlam.pneum. IgM 27.00 лв.
MC01 NT-proBNP 22.00 лв.
MC02 hsТропонин T 20.00 лв.
MI05 Helicobacter pylori Ag фецес 20.00 лв.
MI182 Окултнa кръв, фецес 10.00 лв.
MI98 VDRL/RPR 6.00 лв.
MO01 Beta crosslaps 20.00 лв.
MO02 Остеокалцин 25.00 лв.
MO05 PINP (Procollagen I Intact N-Terminal) 125.00 лв.
MT01 AFP 18.00 лв.
MT02 Калцитонин 28.00 лв.
MT03 CA 125 20.00 лв.
MT04 CA 15 - 3 20.00 лв.
MT05 CA 19 - 9 20.00 лв.
MT06 CA 72-4 22.00 лв.
MT07 CEA 20.00 лв.
MT08 Cyfra 21 - 1 21.00 лв.
MT10 NSE (Неврон специфична енолаза) 21.00 лв.
MT11 PSA общ 16.00 лв.
MT12 PSA, свободен 17.00 лв.
MT13 S100 57.00 лв.
MT14 AFP - Triple test 21.00 лв.
MT15 SCC 25.00 лв.
MT16 TG ( тироглобулин ) 18.00 лв.
MT17 CA 50 68.00 лв.
MT18 HER-2/neu (онкопротеин) 311.00 лв.
MT19 Tumor M2 PK (изоензим на пируваткиназата), плазма 90.00 лв.
MT20 Tumor M2 PK, фецес 68.00 лв.
MT21 TPA (тъканен полипептид антиген) 68.00 лв.
MT22 Beta 2-микроглобулин, серум 25.50 лв.
MT23 NMP 22 (рак на пикочен мехур) - количествен тест 72.00 лв.
MT27 Тимидинкиназа 62.00 лв.
MT28 ProGRP 82.00 лв.
MT30 HE4 (човешки епидидима протеин 4) 51.00 лв.
MT31 ROMA score (HE4, CA 125) 55.00 лв.
MT32 AFP (Alpha-feto protein) - L3% 173.00 лв.
MT33 Des-Gamma-Carboxy Prothrombin (DCP, PIVKA II) 156.00 лв.
MV01 Anti - HAV 20.00 лв.
MV02 Anti - HAV- IgM 22.00 лв.
MV03 HBsAg (screening) 17.00 лв.
MV04 Anti - HBs (количествен) 18.00 лв.
MV05 Anti - HBc 20.00 лв.
MV06 Anti - HBc - Ig M 20.00 лв.
MV07 HBeAg 28.00 лв.
MV08 Anti - HBe 20.50 лв.
MV09 Anti - HCV 20.00 лв.
MV11 Anti - HDV 28.00 лв.
MV13 Anti - HIV 1+2 22.00 лв.
MV14 HEV -IgG , IgM (Westernblot) 320.00 лв.
MV15 Anti-HTLV (Human T cell leukemia virus) 45.00 лв.
MV16 HBsAg количествен тест 50.00 лв.
MV18 HIV1 антитела (потвърдителен тест) 139.00 лв.