Начало  > Услуги и тарифи > Клинична химия

Услуги и тарифи

Клинична химия

*Моля, проверете цените в местните пунктове, възможно е да има разлика


 
Код Наименование Цена
CH01 Пикочна киселина, серум 3.00 лв.
CH03 GPT/ALAT/ALT 3.00 лв.
CH04 GOT/ASAT/AST 3.00 лв.
CH05 Албумин 3.00 лв.
CH06 Алфа 1 антитрипсин - AAT 12.00 лв.
CH07 Амилаза, серум 3.00 лв.
CH10 Аполипопротеин A1 23.00 лв.
CH102 Бикарбонати (ECO2) 16.00 лв.
CH103 Хаптоглобин 29.00 лв.
CH106 Алкална фосфатаза - костна 74.00 лв.
CH11 Аполипопротеин B 8.00 лв.
CH115 Са йонизиран 5.00 лв.
CH117 Алфа 2-макроглобулин 27.00 лв.
CH118 Амоняк 8.00 лв.
CH12 Билирубин, директен 4.00 лв.
CH126 FibroTest - ActiTest 195.00 лв.
CH13 Билирубин, индиректен 4.00 лв.
CH132 Ангиотензин конвертаза (ACE) 31.00 лв.
CH134 Липопротеин (a) 37.00 лв.
CH138 Superoxid-dismutase 55.00 лв.
CH139 Витамин A 54.00 лв.
CH14 Билирубин, общ 4.00 лв.
CH140 Витамин B1 51.00 лв.
CH141 Витамин B2 52.00 лв.
CH142 Витамин B6 52.00 лв.
CH143 Хомоцистеин 70.00 лв.
CH144 Хомованилова киселина 51.00 лв.
CH146 Лептин 184.00 лв.
CH150 Fibromax 275.00 лв.
CH152 Beta-hidroxibutirat 55.00 лв.
CH153 Цистатин C 40.00 лв.
CH157 CDT (карбохидратен трансферин) 63.00 лв.
CH158 Aминокиселини плазма 233.00 лв.
CH16 Са, серум 4.00 лв.
CH161 Метилмалонова киселина серум 163.00 лв.
CH163 sTfR (разтворим рецептор на трансферина) 40.00 лв.
CH165 Коефициент на насищане на трансферина 10.00 лв.
CH166 Олигоклонални вериги CSF 67.00 лв.
CH167 IgG индекс 125.00 лв.
CH168 1,4-метилимидазолоцетна киселина (метаболит на хистамина) 125.00 лв.
CH170 IgD/IgE серум, имунофиксация 182.00 лв.
CH174 Eластаза, фецес 39.00 лв.
CH175 CPK- изоензими 58.00 лв.
CH177 Осмоларитет, серум 10.00 лв.
CH181 Жлъчни киселини, серум 23.00 лв.
CH182 Жлъчни киселини, фецес 53.00 лв.
CH183 Глюказа CSF 5.00 лв.
CH184 Cl CSF 5.00 лв.
CH185 Албумин CSF 5.00 лв.
CH186 LDH, CSF 5.00 лв.
CH187 Амилаза, серум - изоензими 72.00 лв.
CH188 Витамин E (tocopherol) 55.00 лв.
CH189 Витамин H (biotin) 49.00 лв.
CH19 Креатинин клирънс 7.00 лв.
CH20 Cl, серум 4.00 лв.
CH21 Холестерол, общ 3.00 лв.
CH213 Леки вериги тип kappa , серум 62.00 лв.
CH214 Леки вериги тип lambda, серум 68.00 лв.
CH217 Алкална фосфатаза-изоензими 96.00 лв.
CH218 LDH -изоензими 69.00 лв.
CH22 Холестерол HDL 3.00 лв.
CH223 Glutation peroxidase (GPx) 36.00 лв.
CH225 Malondialdehid 104.00 лв.
CH226 Витамин C 74.00 лв.
CH228 Амилоид, A серум 34.00 лв.
CH229 Аполипопротеин E 40.00 лв.
CH23 Холестерол LDL 3.00 лв.
CH230 Ангиотензин конвертаза (ACE) ликвор 33.00 лв.
CH231 Коензим Q10 (ubichinon 50) 104.00 лв.
CH232 Алфа-галактозидаза, кръв 95.00 лв.
CH234 Макроамилаза 223.00 лв.
CH235 Complement C1q 34.00 лв.
CH236 Карнитин общ, серум 125.00 лв.
CH237 Карнитин свободен, серум 125.00 лв.
CH239 ОГГТ при бременни (75 g) 24.00 лв.
CH24 Холестерол VLDL 3.00 лв.
CH247 Лактат CSF 30.00 лв.
CH248 Пируват CSF 36.00 лв.
CH25 Холинестераза 10.00 лв.
CH252 Биотинидаза - активност в плазма 67.00 лв.
CH253 Еластаза, панкреас, серум 89.00 лв.
CH254 Миоглобин, серум 28.00 лв.
CH258 Бета-амилоид 42, CSF 102.00 лв.
CH259 Vitamin K1 114.00 лв.
CH26 Креатинин, серум 4.00 лв.
CH262 Бета-2 трансферин в биологична течност 32.00 лв.
CH263 LDL оксидиран 55.00 лв.
CH264 Тотален оксидативен капацитет (TAC) 160.00 лв.
CH267 Холотранскобаламин (vitamin B12 активен) 50.00 лв.
CH268 SteatoScreen (стеатоза) 100.00 лв.
CH275 Мастни кисилини свободни 28.00 лв.
CH276 Панел ацил-карнитин 211.00 лв.
CH279 Протеини tau/phopho-tau, CSF 204.00 лв.
CH28 Креатинфосфокиназа (CРK) 4.00 лв.
CH280 Фруктозамин 15.00 лв.
CH281 Alpha1-antitripsin, фецес 25.00 лв.
CH284 Пипехолинова киселина, плазма 233.00 лв.
CH285 Пипехолинова киселина, урина 241.00 лв.
CH287 Hidroximetilbilan sintase 42.00 лв.
CH295 GFR - скорост на гломерулна филтрация 13.00 лв.