Начало  > Услуги и тарифи > Клинична химия

Услуги и тарифи

Клинична химия

*Моля, проверете цените в местните пунктове, възможно е да има разлика


 
Код Наименование Цена
CH296 Дълговерижни мастни киселини (VLCFA) 233.00 лв.
CH30 Гликиран хемоглобин (Hb A1c) 16.00 лв.
CH302 Мастни киселини омега 3 и омега 6 164.00 лв.
CH31 Електрофореза липопротеини 13.00 лв.
CH32 Електрофореза на серумни протеини 12.00 лв.
CH34 Протеини, серум, имунофиксация 35.00 лв.
CH35 Кисела фосфатаза, обща 6.00 лв.
CH36 Кисела фосфатаза, простатна 6.00 лв.
CH37 Алкална фосфатаза 5.00 лв.
CH38 Фосфати, серум 5.00 лв.
CH40 GGTP 5.00 лв.
CH41 Глюкоза, серум 3.50 лв.
CH43 Лактат дехидрогеназа (LDH) 3.50 лв.
CH44 Липаза 6.00 лв.
CH45 Литий 9.00 лв.
CH46 Mg, серум 5.00 лв.
CH49 Калий , серум 5.00 лв.
CH51 Общ белтък, серум 3.00 лв.
CH52 Желязо (Fe) 5.00 лв.
CH53 Натрий, серум 5.00 лв.
CH55 ОГТТ (75g) 3 измервания 9.00 лв.
CH56 Трансферин 10.00 лв.
CH57 Триглицериди 3.00 лв.
CH58 Урея (Урея BUN), серум 3.00 лв.
CH65 Преалбумин 25.00 лв.
CH66 Липиди, профил 12.00 лв.
CH70 CPK- MB 8.00 лв.
CH75 ТЖСК 7.00 лв.
CH76 Белтък CSF 5.00 лв.
CH84 Албумин, пунктат 4.00 лв.
CHBG01 ОГТТ (75g) 2 измервания 6.00 лв.
CHBG03 Глюкоза, 3 определяния 9.00 лв.
IM50 Белтъци, пунктат 7.00 лв.
IM51 Глюкоза, пунктат 7.00 лв.
IM52 Амилаза, пунктат 9.00 лв.
IM53 LDH, пунктат 8.00 лв.
IM54 Холестерол, пунктат 7.00 лв.
IM55 Триглицериди, пунктат 8.00 лв.
IM56 Хлор, пунктат 8.00 лв.
ME01 Ванилманделова киселина 35.00 лв.