Начало  > Услуги и тарифи > Коагулация

Услуги и тарифи

Коагулация

*Моля, проверете цените в местните пунктове, възможно е да има разлика


 
Код Наименование Цена
HE05 Фибриноген 6.00 лв.
HE15 Протромбиново време/INR 5.00 лв.
HE16 Време кървене 3.00 лв.
HE17 Тромбиново време 9.00 лв.
HE18 APTT 5.00 лв.
HE31 D-димер 15.00 лв.
HE32 Лупусен антикоагулант 70.00 лв.
HE34 Антитромбин 24.00 лв.
HE35 Протеин C 28.00 лв.
HE36 Протеин S 32.00 лв.
HE39 Резистентност към активиран протеин С (APCR) 42.00 лв.
HE44 Профил тромбофилия - screening 235.00 лв.
HE45 Профил тромбофилия - наследствен дефект (I) 250.00 лв.
HE46 Профил тромбофилия - наследствен дефект (II) 375.00 лв.
HE47 Антифосфолипиден синдром - профил 145.00 лв.
HE48 Фактор X 50.00 лв.
HE49 Фактор VIII 63.00 лв.
HE50 Фактор VIII инхибитори 39.00 лв.
HE51 Фактор IX 63.00 лв.
HE52 Фактор XIII 98.00 лв.
HE53 Фактор von Willebrand - Антиген + Активност 131.00 лв.
HE55 Кофактор на ристоцетин 55.00 лв.
HE56 Активатор на плазминогена 26.00 лв.
HE57 Инхибитор на активатора на плазминоген PAI - Антиген 75.00 лв.
HE58 Фактор II (protrombin) 37.00 лв.
HE59 Фактор V 50.00 лв.
HE60 Фактор VII 98.00 лв.
HE61 Фактор XI 98.00 лв.
HE62 Фактор XII 86.00 лв.
HE68 Anti-FXA (остатъчна активност на фактор Xa ) 64.00 лв.
HE70 Протеин S свободен 51.00 лв.
HE71 Фактор IX - инхибитори 84.00 лв.
HE72 ADAMTS-13 (протеаза фактор vonWillebrand) 385.00 лв.
HE98 Време на съсирване 2.00 лв.
HESZ18 APTT 5.00 лв.