Начало  > Услуги и тарифи > Молекулярна биология

Услуги и тарифи

Молекулярна биология

*Моля, проверете цените в местните пунктове, възможно е да има разлика


 
Код Наименование Цена
BM01 HBV DNA (koличествен тест) 195.00 лв.
BM03 HCV RNA (количествен тест) 195.00 лв.
BM05 Фактор V Leiden мутация - детекция,генотип 95.00 лв.
BM06 Мутация на протромбина (фактор II) 95.00 лв.
BM08 HPV (Papiloma Virus) DNA - генотипиране 140.00 лв.
BM09 HLA-B27 140.00 лв.
BM10 Cytomegalovirus (CMV) DNA кръв 156.00 лв.
BM100 Фамилна хиперхолестеремия – LDL рецепторен дефицит 2100.00 лв.
BM101 Хиперхолестеремия тип B (apo-B) 245.00 лв.
BM102 Хроничин наследствен панкреатит (SPINK1) 932.80 лв.
BM103 Хроничен наследствен панкреатит (PRSS1) 932.80 лв.
BM104 Генотипиране TPMT (токсичност 6-меркаптопурин, азатиоприн) 666.40 лв.
BM105 DPD дефицит (DPYD IVS14 1 G> A) - 450 5-FU токсичност 222.00 лв.
BM106 Фамилна болест на Алцхаймер FAD1 (APP) 888.00 лв.
BM107 Фамилна болест на Алцхаймер FAD3 (PSEN1) 2664.00 лв.
BM108 Фамилна болест на Алцхаймер FAD4 (PSEN2) 2442.00 лв.
BM109 Фамилна болест на Parkinson тип 1/4 (SNCA) 1776.00 лв.
BM11 Cytomegalovirus (CMV) DNA урина 156.00 лв.
BM110 Фамилна болест на Parkinson тип 2 (PARK2) 3108.00 лв.
BM111 Фамилна болест на Parkinson тип 6 (PINK1) 2442.00 лв.
BM112 Фамилна болест на Parkinson тип 7 (DJ1) 1998.00 лв.
BM113 Фамилна болест на Parkinson тип 8 (LRRK2) 11544.00 лв.
BM114 Фамилна болест на Parkinson тип 9 (ATP13A2) 5106.00 лв.
BM115 Болест на Creutzfeldt-Jakob, Gerstmann 444.00 лв.
BM116 Спинална мускулна атрофия (SMN1 – делеция екзон 7) 444.00 лв.
BM117 Спинална мускулна атрофия (SMN1 - секвениране) 1776.00 лв.
BM118 Инфантилна невроаксонална дистрофия (мутации PLA2G6) 4218.00 лв.
BM119 Адреногенитален синдром (дефицит 11-beta hidroxilase)- CYP11B1 1998.00 лв.
BM12 Cytomegalovirus (CMV) DNA амнион 156.00 лв.
BM120 Адреногенитален синдрoм (дефицит 3-beta-HS-dehidrogenase)-HSD3B2 1110.00 лв.
BM121 MODY 1 диабет (HNF4A) 2442.00 лв.
BM122 MODY 2 диабет (GCK) 2886.00 лв.
BM123 MODY 3 диабет (HNF1A) 2664.00 лв.
BM124 MODY 4 диабет (IPF1) 888.00 лв.
BM125 MODY 5 диабет (HNF1B) 2664.00 лв.
BM126 MODY 6 диабет (NEUROD1) 1110.00 лв.
BM127 VKORC1 (генетичен полиморфизъм) 324.00 лв.
BM129 Ентеровируси RNA, CSF/фецес 239.00 лв.
BM13 Cytomegalovirus (CMV) DNA, CSF 156.00 лв.
BM130 Polyomavirus JC DNA (CSF) 308.00 лв.
BM131 Polyomavirus BK DNA (урина, кръв) 231.00 лв.
BM132 Хорея Huntington- генетичен тест 222.00 лв.
BM133 Y хромозома,микроделелеции дълго рамо (AZFa, AZFb, AZFc) 267.00 лв.
BM134 Синдром на Gilbert-генетичен тест (promotor UGT1A1) 245.00 лв.
BM135 EGFR мутации в тумори 630.00 лв.
BM136 Генетичен полиморфизъм KIF-6 (лечение със статини) 366.80 лв.
BM137 Mycoplasma pneumoniae DNA 173.00 лв.
BM138 Генотипиране CYP2C19 220.00 лв.
BM139 HIV-1 генотипиране (антивирусна резистентност) 555.20 лв.
BM140 Apo E -генотипиране 324.00 лв.
BM141 Мускулна дистрофия Duchenne/Becker (MLPA) 444.00 лв.
BM142 Генетичен полиморфизъм на гена на IL-28B 546.00 лв.
BM144 Конгенитална неутропения - мутации ELA2 (ELANE) 1110.00 лв.
BM145 Конгенитална неутропения (мутации HAX1 - синдром Kostmann) 1332.00 лв.
BM146 Fragile X синдром (повтарящ се CGG алел) 555.00 лв.
BM147 Прогресивна мускулна дистрифия LGMD2A (CAPN3 ген) 4440.00 лв.
BM148 Neisseria gonorrhoeae DNA, урина 107.00 лв.
BM150 BRAF мутации в тумори 250.00 лв.
BM151 Човешки папилома вирус (HPV) - генотипиране висок риск 95.00 лв.
BM152 Аденовируси -DNA 240.00 лв.
BM153 Грипни вируси A и B, RNA (секрет носен+фарингс) 128.00 лв.
BM154 Tick-borne encephalitis (TBEV) RNA (кръв, CSF) 526.00 лв.
BM155 Човешки респираторен синцитиален вирус (RSV) RNA 379.00 лв.
BM156 Bartonella henselae DNA 308.00 лв.
BM157 Babesia DNA 518.00 лв.
BM158 Фактор V - генетичен полиморфизъм HR2 (H1299R) 222.00 лв.
BM16 Neisseria gonorrhoeae - DNA cervix/uretra 72.00 лв.
BM161 Х-свързана адренолевкодистрофия - мутации на гена ABCD1 2664.00 лв.
BM162 Mycoplasma genitalium DNA (cervix/uretra) 217.00 лв.
BM163 CCR5 ген - мутация делта 32 285.00 лв.
BM164 Osteogenesis imperfecta - мутации COL1A1 3685.00 лв.
BM165 Osteogenesis imperfecta - мутации COL1A2 4484.80 лв.
BM166 Алфа 1-антитрипсин - генотипиране (PiM, PiZ, PiS) 324.00 лв.
BM167 Генетична предиспозиция диабет тип 1 (HLA-DQ) 356.00 лв.
BM168 Болест на Бехчет, генетична предразположеност (HLA-B51) 382.00 лв.
BM169 Нарколепсия-генетична предразположеност (HLA-DR/DQ) 285.00 лв.
BM17 Herpes Simplex Virus (HSV) тип 1/2 DNA кръв 128.00 лв.
BM170 HIV - свръхчувствителност към Abacavir (HLAB57:01) 391.00 лв.
BM173 Генетична предиспозиция към остеопороза (VDR, COL1 (мутации) 329.00 лв.
BM174 Tropheryma whipplei DNA 399.00 лв.
BM179 Генетичен тест за доказване на известна точкова мутация 222.00 лв.
BM18 Herpes Simplex Virus (HSV) тип 1/2 DNA, CSF 116.00 лв.
BM181 ALK ген при неоплазии на белия дроб 490.80 лв.
BM183 Chlamydia trachomatis RNAr + N. gonorrhoeae RNAr - endocervix 95.00 лв.
BM184 Chlamydia trachomatis RNAr + N. gonorrhoeae RNAr - urine 95.00 лв.
BM185 HTLV - proviral DNA 945.00 лв.
BM186 Първична торсионна дистония DYT1 (TOR1A c.907_909 del GAG) 222.00 лв.
BM187 Първична торсионна дистония DYT1 (секвениране TOR1A) 1110.00 лв.
BM19 Herpes Simplex Virus (HSV) тип 1/2 DNA, в лезии 116.00 лв.
BM20 Epstein-Barr-Virus (EBV) DNA кръв (качествен тест) 100.00 лв.
BM21 Epstein-Barr-Virus (EBV) DNA ликвор 112.00 лв.
BM212 Кистична фиброза (Муковисцидоза - 38 мутации в CFTR гена 410.00 лв.
BM22 HCV - генотипиране 244.40 лв.
BM23 HBV - антивирусна резистентност 1110.40 лв.
BM24 HIV-1 RNA (количествен тест) 316.00 лв.
BM25 Идиопатична хемохроматоза (мутации HFE-C282Y-/ H63D-/S65C) 226.00 лв.
BM26 Лактозна нетолерантност (генетичен тест) 196.00 лв.
BM27 Генетична предиспозиция за целиакия (HLA-DQ2, HLA-DQ8) 531.00 лв.
BM30 HLA-DR4/DR1 - Shared Epitope – ревматоиден артрит 324.00 лв.
BM31 HLA-A (PCR) 391.00 лв.