Начало  > Услуги и тарифи > Молекулярна биология

Услуги и тарифи

Молекулярна биология

*Моля, проверете цените в местните пунктове, възможно е да има разлика


 
Код Наименование Цена
BM32 HLA-B (PCR) 538.00 лв.
BM33 MTHFR ген (мутации C677T; A1298C) - тромбофилия 125.00 лв.
BM34 Мутация на фактор XIII (G102T) - тромбофилия 151.00 лв.
BM35 PAI ген (полиморфизъм 675 4G/5G) - тромбофилия 135.00 лв.
BM36 HDV RNA (количествен) 544.00 лв.
BM37 Toxoplasma gondii DNA кръв 231.00 лв.
BM39 Toxoplasma gondii DNA амнион 231.00 лв.
BM40 Toxoplasma gondii DNA , CSF 231.00 лв.
BM41 Генетични ензимни варианти CYP2C9 (cytochrome P450) 129.00 лв.
BM42 HLA-C (PCR) 391.00 лв.
BM43 HLA-DR 538.00 лв.
BM44 HLA-DQ 507.00 лв.
BM46 Генетични ензимни варианти на CYP2D6 (cytochrome P450) 1411.00 лв.
BM48 Фруктозна нетолерантност - наследствена 764.00 лв.
BM49 Rubella virus RNA (кръв, амнион, урина, CSF) 544.00 лв.
BM50 Borrelia burgdorferi DNA 139.00 лв.
BM51 Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae DNA 171.00 лв.
BM52 Варицела зостер вирус (VZV) DNA (кръв, CSF, амнион) 143.00 лв.
BM53 Human Herpes Virus (HHV) тип 6 DNA (кръв, CSF) 245.20 лв.
BM54 Human Herpes Virus (HHV) тип 7 DNA (кръв, CSF) 245.20 лв.
BM55 Human Herpes Virus (HHV) тип 8 DNA (кръв, CSF) 232.80 лв.
BM56 Treponema pallidum DNA (кръв, CSF, амнион) 223.20 лв.
BM57 HBV DNA - генотипиране 1165.00 лв.
BM58 Epstein-Barr-Virus (EBV) DNA кръв (количествен тест) 264.00 лв.
BM59 Parvovirus B19 DNA (кръв, CSF, амнион) 299.00 лв.
BM60 Идентифициране причинители на периодонтит 218.00 лв.
BM62 Mycobacterium tuberculosis complex - DNA (CSF, урина) 272.00 лв.
BM63 HPV (Papiloma Virus) E6/E7 mRNA 109.00 лв.
BM66 Фузионен ген BCR-ABL - количествено определяне 933.00 лв.
BM67 Мутации BRCA1 рак на гърда/яйчници 2078.00 лв.
BM68 Мутации BRCA2 рак на гърда/яйчници 2273.60 лв.
BM69 Наследствен колоректален рак тип 1 (HNPCC)- мутации MSH2 1998.40 лв.
BM70 Наследствен колоректален рак тип 2 (HNPCC)- мутации MLH1 2264.80 лв.
BM71 Наследствен колоректален рак тип 4 (HNPCC)- мутации PMS2 2087.20 лв.
BM72 Наследствен колоректален рак тип 5 (HNPCC)- мутации MSH6 2264.80 лв.
BM73 APC- асоциирана полипоза- мутации 3508.00 лв.
BM74 Мутация JAK2 277.60 лв.
BM75 Системна мастоцитоза- мутация с-Kit D816V 147.00 лв.
BM76 Бета-таласемия- генетичен тест (HBB) 1110.00 лв.
BM77 Алфа-таласемия- генетичен тест (HBA1) 1554.00 лв.
BM78 Делта-бета таласемия- генетичен тест (вкл. HPFH) 888.00 лв.
BM79 Хемоглобинопатия Lepore - генетичен тест 444.00 лв.
BM80 Адреногенитален синдром (дефицит на 21-хидроксилаза)-мут.CYP21A2 2664.00 лв.
BM81 Болест на Gaucher - мутации GBA 1665.00 лв.
BM82 Цистична фиброза - 25 мутации CFTR (screening) 1288.00 лв.
BM83 Цистична фиброза - панел (секвениране CFTR) 1465.60 лв.
BM84 Галактоземия - мутации GALT 1998.00 лв.
BM85 Хемофилия А - анализ на IVS1 и IVS2 888.00 лв.
BM86 Хемофилия А - профил 4440.00 лв.
BM87 Рак на простатата - мутации ELAC2, RNASEL, BRCA2, SRD5A2 2000.00 лв.
BM88 Дифузен рак на стомаха - мутации CDH1 3996.00 лв.
BM89 Ендокринна мултиплена неоплазия тип 1 - мутации MEN1 1776.00 лв.
BM90 Ендокр.мултиплена неоплазия тип 2-мут.RETекзони10,11,13,14,15,16 1332.00 лв.
BM91 Ендокринна мултиплена неоплазия тип 2 - профил RET completе 4440.00 лв.
BM92 K-ras мутации в тумори на колона 555.20 лв.
BM93 Болест von Willebrand тип 1 и 3 - генетичен тест 9235.00 лв.
BM94 Болест von Willebrand тип 2A - екзон 28 444.00 лв.
BM95 Болест von Willebrand tip 2A - екзони 11-16, 26, 51, 52 1998.00 лв.
BM96 Болест von Willebrand тип 2B, 2M - екзони 28 444.00 лв.
BM97 Болест von Willebrand тип 2N - екзони 18-20 666.00 лв.
BM98 Болест von Willebrand тип 2N - екзони 17, 24-27 1110.00 лв.
BM99 Хемофилия B - генетичен тест 2442.00 лв.