Съобщение: 25-OH-Vitamin D

Уважаеми пациенти,

 

Считано от днес 20/12/2018 лабораторният анализ за 25-OH-Vitamin D (CH137) отново се изработва в Централна  Лаборатория гр. София. Времето за изработването на лабораторният анализ е 24 часа.

 

Екипът на СИНЕВО

chat