Ателие за здраве

Кампания за превенция на здравни проблеми

Какво е превенция?

Целта на превантивната медицина е предотвратяването на болест чрез стопиране появата на заболяването, или чрез навременното му откриване и произтичащите от него усложнения.

Настоящото предизвикателство на превантивната медицина е да мотивира индивида да вземе самостоятелно превантивни мерки.

Има ли значение възрастта?

Не, възрастта няма никакво отношение. Превенцията е нужна за всички възрастови групи.

Защо създадохме пакети Превенция?

В Синево вярваме, че превенцията е по-лесна от лечението, на което и да е заболяване. С цел да популяризираме идеята за вземане на превантивни мерки за здравето, приготвихме пакети “Превенция”, с помощта на нашите специалисти.

Всеки пакет се отнася за определена възрастова група и рисковите заболявания, които са често срещани за нея.

Тук можете да откриете пакет за всеки член на семейството ви!

Цели

Чрез нашата кампания за превенция бихме искали да предоставим равни възможности на всички пациенти за достъп до ценна информация за здравето.

Посредством осигуряването на достатъчно информация относно симптоми и най-често срещани заболявания за всяка възрастова група, Синево иска пациентите да имат повече контрол върху собственото си здраве.

Вярваме, че здравната култура и възпитание са водещи фактори в избора на здравословен начин на живот. Екипът на Синево би искал да подпомогне пациентите да утвърдят положителните си здравни навици като въведат профилактични изследвания поне веднъж годишно.

Игриво дете

Пакет превенция 2-6 г.

Енергично дете

Пакет превенция 7-14 г.

Тийнейджър

Пакет превенция 15-18 г.

Енергична жена

Пакет превенция 18-30 г.

Силна жена

Пакет превенция 30-49 г.

Активна жена

Пакети интимна грижа

Дейна жена

Пакет превенция 50+ г.

Енергичен мъж

Пакет превенция 18-30 г.

Силен мъж

Пакет превенция 30-49 г.

Деен мъж

Пакет превенция 50+ г.

Диабет

Пакети превенция

Остеопороза

Пакети превенция

chat