Бизнесът и здравето на вашите служители ръка за ръка!

Здравето е “състояние на пълно физическо, умствено и социално благоденствие, а не непременно отсъствие на заболяване или слабост.”2

В настоящатата ситуация свързана с пандемията от COVID-19 най-важното е запазване на здравето на служителите, за да може бизнесът Ви да продължи да се развива в правилната посока. Основна част от това са профилактиката и ранното диагностициране на заболявания, както и редовното проследяване. Ние от Синево разбираме значимостта на това и можем да Ви помогнем в процеса на избор.

В тази връзка Ви предлагаме профилактични, рутинни или специализирани изследвания необходими за вашите служители:

  • Пакети за годишни профилактични прегледи
  • Преференциални цени за тестване и скрининг за вирусни заболявания, включително и COVID-19.
  • Преференциални цени за служителите като част от програма за придобивки на служителите.

2Преамбюл към Устава на Световната здравна организация, приет от Международната конференция по въпросите на здравеопазването, Ню Йорк, 19-22 юни 1946г.; подписан на 22 юли 1946г. от представителите на 61 държави (Официален архив на Световната здравна организация, бр. 2, стр. 100) и влязъл в сила на 7 април 1948г.

10% отстъпка за всички изследвания

Инфолайн: 02 474 7272
chat