Откриване на инфекция с Helicobacter pylori

Медицинска информация

От откриването й през 1983 година до сега, бактерията Helicobacter pylori предизвиква голям интерес сред изследователите, доказан от множеството проучвания, извършени по целия свят, които доказват ролята на бактерията при различни храносмилателни заболявания.

Инфекцията с Helicobacter pylori е основната причина за появата на хроничен гастрит и пептична язва; освен това, епидемиологични проучвания извършени през последните години потвърждават свързването на персистиращата инфекция с повишен риск от развитие на рак на стомаха.

На бактерията се дължат и голяма част от случаите на лимфом от типа MALT (форми на хематологични неоплазии, характеризиращи се с клетъчна пролиферация на лимфоидната тъкан, свързана с лигавицата на храносмилателната система).

инфекция с Helicobacter pylori

Как се предава инфекцията?

Основният източник на инфекцията са H. pylori са заразените с бактерията хора, а междуличностният контакт (напр. използване на общи съдове) е най-разпространения начин на предаването й.

Как се проявява инфекцията?

В много случаи се развива асимптоматично. Когато е съпроводена от клинични прояви, при пациентите обикновено се наблюдават диспептични симптоми с: дискомфорт в коремната област, коремни болки, повдигане, парене, регургитация, чувство на тежест след хранене.

Как се открива инфекцията с H. pylori?

Има две категории диагностични методи:

1. Инвазивни: чрез ендоскопия на горната част на храносмилателния тракт се вземат малки частици от лигавицата на стомаха или  дванадесетопръстника (биопсия). Откриването на микроорганизма от материала от биопсията се извършва чрез микроскопично изследване,  култура, или чрез уреазен тест (наличието на този ензим е показателно за инфекция с H. pylori);

2. Неинвазивни: дихателния тест с урея и откриването на антигена на H. pylori във фекалиите.

Инвазивните методи предизвикват значителен дискомфорт на пациентите, поради което много от тях отказват ендоскопията, особено контролната ендоскопия, която се извършва 4 седмици след завършване на лечението.

Международните форуми препоръчват неинвазивните диагностични средства  като алтернатива на инвазивните, при пациентите под 45 години, без „алармиращи” симптоми, изискващи ендоскопията (неоправдана загуба на тегло, кървене от храносмилателния тракт,   повтарящо се повръщане и др. ). Дихателният тест с урея е по-скъп и по-рядко е наличен.

Как се открива антигена на H.pylori от фекалиите в лабораториите Синево ?

Чрез качествена техника ELISA се откриват веществата, които предизвикват имунния отговор срещу инфекцията (антигените на H.pylori), отделяни във фекалиите. Специфичността на теста е над 90 %, както за диагностични цели, така и за потвърждаване отстраняването на инфекцията след лечение (както за възрастните, така и за децата) и има предимството да е на по-ниска цена в сравнение с останалите методи. Пациентът трябва да донесе в лабораторията малко количество изпражнение в чист съд.

Каква е ролята на откриване на антителата H.pylori?

В нашата лаборатория може да се извърши и откриване на антителата на H.pylori IgG, след вземане на кръвна проба. Положителният резултат показва или скорошна инфекция, или предходна инфекция; поради това серологичният тест няма диагностична точност за лицата, които вече са имали инфекция от H.pylori.

Освен това, тестът не може да се използва за проверка ефикасността на лечението, тъй като антителата могат да персистират до три години след инфекцията. Тестът е полезен за скрининг на асимптоматични лица от семейства на пациенти с болести, свързани с инфекция от H.pylori.

В заключение, важно е да се открие възможно най-рано инфекцията с H.pylori за да се назначи ефикасна терапия за отстраняването и за намаляване на възможни усложнения.

 

0/5 (0 Reviews)
chat