Как да изследваме метаболизма си?

Медицинска информация

За да отговорим на този въпрос първо трябва да си обясним що е то метаболизъм?

Това е машинката, двигателят с вътрешно горене на нашето тяло или съвкупността от биохимични реакции, които ни снабдяват с енергия, за да съществуваме – за да бият сърцата ни, за да дишаме, да храносмиламе и абсорбираме хранителните вещества, за да извършваме работа с мускулите си, да мислим и изпитваме емоции.

На субклетъчно ниво метаболизмът, или обмяната на веществата, това са сложни молекулни процеси на превръщане на енергията от една форма в друга и в крайна сметка производство на АТФ (Аденозин Три Фосфат)- синонимът на думата на енергия на биохимичен език, както и на други молекулни съединения, необходими за строежа и поддържането на жизнено важни структури.

На клетъчно ниво метаболизмът включва транспортирането на хранителните вещества и избирателното им разграждане и превръщане в други изграждащи елементи (хормони, ензими, структурни протеини и др).

chat