Изследване на вирус неутрализиращи антитела срещу S-протеина на SARS-CoV-2

Изследвания

срещу S протеина на SARS CoV 2

Обновено:
Изследване на вирус неутрализиращи антитела срещу S-протеина на SARS-CoV-2

Вирусът SARS-CoV-2, причинителят на болестта COVID-19, е бета-коронавирус, който заразява както хора, така и голямо разнообразие от животните (птици и бозайници). Името му идва от външния вид на вирионите на електронна микроскопия, който се отличава с наличието на шипове с гликопротеинова природа, подредени под формата на корона на повърхността на вирусните частици.

Геномът на SARS-CoV-2 се състои от единична едноверижна РНК молекула, кодираща 16 неструктурни протеина и от 4 основни структурни протеина: S-гликопротеин (структурен протеин на шиповете), капсулен протеин Е, мембранен протеин М и нуклеокапсиден протеин N. РНК и протеиновите N геноми образуват нуклеокапсид със спираловидна симетрия, заобиколен от външната обвивка. РНК на вируса е инфекциозна, служи едновременно като геном и като вирусна информационна (иРНК).

Вирусът попада в клетката-гостоприемник чрез свързване на spike-протеина (S-протеина) с трансмембранен гликопротеин на повърхността на клетката-гостоприемник. След репликация, вирусният S-протеин се сглобява в тримери, за да образува шиповете от повърхността и се насочва към ензима за преобразуване на ангиотензин 2 (ACE2), който ензим играе ролята на рецептор за проникване на вируса в клетките и заразяването им. Ангиотензин 2 (АСЕ2) е протеин, който се среща по повърхността на няколко вида клетки като алвеоларни епителни клетки (в белите дробове), ентероцити (в храносмилателната система) и ендотелните клетки в бъбреците и сърцето.

Вирусният S протеин се състои от две функционални субединици: S1 и S2. Субединицата S1 се състои от N-краен домен (NTD) и рецепторен свързващ домен (RBD). Субединицата S2 съдържа слетия пептид (FP), регионите: хептаден повтор 1 (HR1), централна спирала (CH), съединителен домейн (CD), хептаден повтор 2 (HR2), трансмембранен домен (TM) и цитоплазмен домен (CT ) и има ролята на сливане на мембраната на вируса с тази на клетките гостоприемници.

Нуклеокапсидният протеин N образува комплекси с вирусна РНК и участва в транскрипцията и репликацията на вирусна РНК, сглобяването на генома, капсулиран във вириони, и инхибира процесите на клетъчния цикъл на клетките гостоприемници. Освен това, при много коронавируси, включително и SARS-CoV, протеин N е силно имуногенен и се отделя обилно по време на инфекция.

При инфекция със SARS-CoV-2 организмът създава сложен имунен отговор срещу вируса, който включва производството на специфични антитела срещу вирусни антигени, като шипчестия (spike) протеин (S) и нуклеокапсида (N), които са основните антигени.

Наличните серологични тестове откриват специфични антитела, насочени срещу тези вирусни протеини / домени. Антителата са насочени към S1 и/или S2 субединици, RBD домейн или протеин N на вириона. Тъй като S гликопротеинът е изложен на повърхността на вириона и медиира проникването в клетките на гостоприемника, той се превръща в основната цел на неутрализиращите антитела, произведени от организма по време на инфекцията и е ключов фактор при създаването на терапевтични стратегии, включително мониторинг след ваксинация.

Изследване на хуморалния имунен отговор при група от 285 пациенти с потвърдена вирусна инфекция SARS-CoV-2 показа, че в рамките на 19 дни от появата на симптомите всички пациенти са положителни за IgG антитела. Сероконверсията към двата класа имуноглобулини (антитела) IgM или IgG (поява на антитела, изчезване на вирусните антигени) възниква едновременно или последователно и титрите на антителата достигат плато в рамките на 6 дни от момента на сероконверсията. Интересното е, че допълнителни серологични изследвания на 164 контактни на пациенти с COVID-19 идентифицираха малък процент от хората (4,3%) с отрицателни резултати от RT-PCR, при които бяха открити специфични за вируса IgG или IgM антитела, което предполага, че серологичните изследвания могат да бъдат полезни при проследяване на асимптоматични инфекции при контакти.

Други изследвания потвърждават, че тези антитела се откриват в рамките на 1–3 седмици от появата на симптомите, като IgM антителата достигат своята максимална концентрация през втората седмица, IgG антителата продължават да нарастват през третата седмица.

Наличните ваксини от края на 2020 г., произведени от Pfizer / BioNTech и Moderna, съдържат информационна РНК (иРНК, mRNA), кодираща шипчестия S протеин, стабилизиран в конформационната му форма, и включен в липидни наночастици. Антителата, произведени след ваксинация, имат силен неутрализиращ капацитет и са насочени срещу свързващия домен (RBD) на протеина.

Тестът, използван в лаборатория Synevo, определя количеството антитела, които се образуват в серума на пациента в отговор на вирусния антиген – региона RBD (Receptor Binding Domain) на Spike протеина (S1 субединица). Количественото определяне на специфичния титър на антителата може да помогне за определяне и проследяване на хуморалния имунен отговор на ваксинираните лица във времето.

Методът ECLIA има положителна корелация от над 92,3% с теста за псевдо неутрализация на VSV. Специфичността на метода е 100%, а чувствителността 98,8%.

Цел на изследването

 • Оценка на имунния отговор след ваксинация
 • Оценка на имунния отговор след инфекция със SARS-CoV-2

Кога да направя това изследване?

Изследването се препоръчва при пациенти, със съмнение за прекарана инфекция със SARS-CoV-2 или след ваксинация срещу SARS-CoV-2.

Съмнение за инфекция с SARS-CoV-2 има при преживяни следните симптоми:

 • висока температура
 • загуба на обоняние
 • суха кашлица
 • умора
 • мускулни болки
 • възпалено гърло
 • диария
 • конюнктивит
 • главоболие
 • затруднено дишане или задух

Подготовка преди изследване

Изследването не се нуждае от предварителна подготовка на пациента.

Проба

Метод

 • Електрохимилуминесценция (ECLIA)

Референтни стойности

 • <0.8 U/mL – Отрицателен резултат
 • ≥ 0,80 U/mL – Положителен резултат
Формула за приравняване на резултат към BAU/ml
Специфичните за Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 на Roche мерни единици U/ml са приети за еквивалентни на създадените от СЗО мерни единици BAU/ml.
За да изчислите Вашият резултат като BAU/ml, можете да използвате следната формула: BAU=Roche U: 0.972

Време за резултати

 • 2 работни дни

Интерпретация на резултатите

Положителен резултат показва скорошнa инфекция или предходна експозиция на SARS-CoV-2 или ваксинация. Отрицателен резултат показва липса на предишно излагане на SARS-CoV-2 и следователно все още съществуваща податливост/възприемивост към инфекция. Също така отрицателният резултат не изключва инфекция с SARS-CoV-2, ако пробите са взети преди сероконверсията или непосредствено след ваксинация, както и при имунокомпрометирани пациенти.

Изследване на неутрализиращи антитела срещу S-протеина на SARS-CoV-2:

30,00 лв.Добави в количката

ИзследванеЦенаВреме за резултати (дни)КодПоръчай

Често задавани въпроси за вирус неутрализиращите анти-спайк антитела:

ИНФО Разбери повече:

SARS-CoV-2 – IgG (количествен тест)

Качествено определяне на IgM/IgG антитела срещу SARS-CoV-2

Медицинска лаборатория Синево България предлага на клиентите си RT-PCR тест за COVID-19

Бърз антиген тест за коронавирус

Коронавирус – Новини, въпроси и отговори

Психичното ни здраве по време на COVID-19 (коронавирус)

Източници:

 • https://www.synevo.ro/shop/sars-cov-2-anticorpi-neutralizanti-anti-proteina-spike-s/
 • https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19#:~:text=symptoms
 • European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Factsheet for health professionals on Coronaviruses. Factsheet for health professionals on Coronaviruses. Ref Type: Internet Communication. https://www.ecdc.europa.eu/en/factsheet-health-professionals-coronaviruses.
 • Walls AC, Park YJ, Tortorici MA, Wall A, McGuire AT, Veesler D. Structure, Function, and Antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein. Cell. 2020 Apr 16;181(2):281-292.e6.
 • Zhang J, Zeng H, Gu J, Li H, Zheng L, Zou Q. Progress and Prospects on Vaccine Development against SARS-CoV-2. Vaccines (Basel). 2020 Mar 29;8(2).
 • Baoqing Sun, Ying Feng, Xiaoneng Mo, Peiyan Zheng, Qian Wang, Pingchao Li, Ping Peng , Xiaoqing Liu , Zhilong Chen, Huimin Huang, Fan Zhang, Wenting Luo , Xuefeng Niu , Peiyu Hu , Longyu Wang, Hui Peng , Zhifeng Huang , Liqiang Feng , Feng Li , Fuchun Zhang , Fang Li, Nanshan Zhong , Ling Chen  Kinetics of SARS-CoV-2 specific IgM and IgG responses in COVID-19 patients Emerg Microbes Infect. 2020 Dec;9(1): 940-948.
 • Liu W, Liu L, Kou G, Zheng Y, Ding Y, Ni W, Wang Q, Tan L, Wu W, Tang S, Xiong Z, Zheng S. Evaluation of Nucleocapsid and Spike Protein-Based Enzyme-Linked Immunosorbent Assays for Detecting Antibodies against SARS-CoV-2. J Clin Microbiol. 2020 May 26;58(6):e00461-20. doi: 10.1128/JCM.00461-20. Print 2020 May 26
 • Wang MY, Zhao R, Gao LJ, Gao XF, Wang DP, Cao JM. SARS-CoV-2: Structure, Biology, and Structure-Based Therapeutics Development. Front Cell Infect Microbiol. 2020 Nov 25;10:587269. doi: 10.3389/fcimb.2020.587269. eCollection 2020
 • Zhao J, Yuan Q, Wang H, Liu W, Liao X, Su Y, Wang X, Yuan J, Li T, Li J, Qian S, Hong C, Wang F, Liu Y, Wang Z, He Q, Li Z, He B, Zhang T, Fu Y, Ge S, Liu L, Zhang J, Xia N, Zhang Z. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019. Clin Infect Dis. 2020 Mar 28.
 • Laborator Synevo. Referintele specifice tehnologiei de lucru utilizate 2020. Ref Type: Catalog
  < inapoi la listaPret 130.00 lei
3.4/5 (37 Reviews)

Всички наши медицински лаборатории:

Лаборатория Пловдив Гербера

Лаборатория Пловдив – Гербера

Лабораторията Пловдив - Тримонциум

Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

Лаборатория София

Лаборатория София – бул. България

Лаборатория София – МБАЛ Сердика

Лаборатория София – МБАЛ Сердика

IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

Лаборатория Стара Загора

20210319 103500 1024x768 1

Манипулационна – Дружба

Лаборатория Асеновград

Манипулационна Асеновград

Манипулационна Димитровград 2

Манипулационна Димитровград

манипулационна пловдив васил априлов

Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов

Манипулационан Смирненски

Манипулационна Пловдив – Смирненски

Синево Софиа Добрила

Манипулационна Пловдив – Тракия

Лабораторията Пловдив - Георги Котов

Манипулационна Пловдив – Георги Котов

Лаборатория Synevo Пловдив

Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

лаборатория пловдив

Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

Манипулационна Пловдив – Рилон център

Манипулационна Пловдив – Рилон център

Синево Софиа Добрила

Манипулационна София – Добрила

DSCF1787

Манипулационна София – Овча Купел

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – ИСУЛ

Манипулационна Люлин 4

Манипулационна София – Люлин

Манипулационна София – Младост

Манипулационна София – Младост

Лаборатория София – Надежда

Манипулационна София – Надежда

Synevo в България

Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

Synevo logo FB post img

Манипулационна Стара Загора – Гурко

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Харманли

Лаборатория Хасково

Манипулационна Хасково

лаборатория цариградско шосе

Манипулационна Цариградско (до The Mall)

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Чирпан

Партньорска лаборатория – Ескулап – София

Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

Партньорска лаборатория – Статус – Варна

Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград

 
chat