Ракът на шийката на матката – възможности за ранна диагностика

Медицинска информация

Ракът на шийката на матката – възможности за ранна диагностика

Ракът на шийката на матката е един от социално занчимите проблеми на общественото здраве, смъртните случаи на болестта в България регистрират най-високите равнища в Европа, поради късното поставяне на диагнозата, на етап, в който терапевтичните възможности са ограничени.

Това се дължи на ограниченото използване както на скрининг тестовете (цитологичното изследане Babes-Papanicolau), така и на допълнителните тестове (откриване на онкогенни видове HPV).

Молекулярната биология позволява да отбележим, че при над  95% от случаите на рак на шийката на матката участват някои от над 100 –те типа папилома вируси (съкратено HPV, от английски Human Papillomavirus).

Тъй като цитологичното изследване Babeş-Papanicolau може да покаже само дали в шийката на матката са налични клетки с различни степени на дисплазия, медицинските проучвания се фокусираха върху разработване на тестове, които могат да покажат наличието на HPV вируса в същите клетки.

По този начин, лекарят гинеколог, който знае дали клетките са инфектирани или не с някой високорисков вид HPV от развитие на клетъчна дисплазия, може да приеме един по-индивидуализиран подход при диагностиката: ако е наличен високорисков HPV вид, прибягва към допълнителни изследвания, ако пък няма такъв HPV вид, ще повтори теста Babes-Papanicolau след един по-голям времеви интервал.

В наши дни лекарите разполагат с две категории тестове: HPV откриване на онкогенни видове (може да открие най-много 13 онкогенни вида; тестът покзава само дали клетките са или не са инфектирани с един или повече онкогенни вида, не уточнява с кои от тези 13 вида  са инфектирани клетките) и HPV генотипизиране (определя точно с какъв вид HPV са инфектирани съответните клетки; този тест може да покаже наличието на един или повече от 37-те вида, които подлежат на изследване, от които 13 са упоменатите преди това високорискови видове, като останалите 24 са нискорискови).

На разположение са повече технологии за изследване наличието на HPV, като най-чувствителният метод е PCR (Polimerase Chain Reaction).

В заключение, честотата на рака на шийката на матката може да спадне в нашата страна, ако е налице съвместна работа между лекари и пациентки; жените трябва да посещават лекаря – гинеколог не само при появата на симптоми , а и за рутинни тестове Babes-Papanicolau, по предварително определен с лекаря график (в зависимост от възрастта, свързани патологии, сексуално поведение, и т.н.).

Освен това, лекарите имат на разположение и възможността да открият с точност наличието и вида на HPV инфекцията, като по този начин могат да вземат много по-адекватно скрининг и терапевтично отношение за всеки отделен случай.

 

 

chat