Телемедицина

Телемедицината е начин за предоставяне на медицински услуги от разстояние без физически контакт между лекаря и пациента, най-често осъществяван чрез телефонен разговор или видео връзка през платформа.

Synevo HomeDoc – Най-добрите медицински специалисти на няколко клика разстояние

Най-голямата ценност на телемедицината е, че предлага удобен начин за комуникация между лекар и пациент, като премахва необходимостта от физическо посещение на лекарския кабинет. В този смисъл, телемедицината е икономически изгодна, защото пациентът не губи време в чакане пред кабинета.

Чрез телемедицината могат да се открият навреме и селектират спешните случаи, на които веднага трябва да се обърне внимание в спешен център или болница дори извън работното време на общопрактикуващия лекар. Също така тя е от огромно значение за проследяването на болни с хронични заболявания като диабет, висок холестерол или артериална хипертония. Такива пациенти обикновено нямат спешни проблеми, но се нуждаят от помощ при корекцията на дозите на лекарствата, определяне на режим на хранене и физическа активност, изписване на рецепти за медикаменти, които вече са им били предписани веднъж или просто от подкрепа.

Допълнително удобство на телемедицината е, че прегледите могат да бъдат насрочени, когато лекарят е получил всички резултати от проведени изследвания и има пълна информация за пациента. Всъщност телемедицината се практикува много отдавна, но не е била наричана с този конкретен термин. Разговорите по телефона също са част от телемедицината! С напредването на технологиите възможностите за виртуални срещи между лекар и пациент се увеличават и все повече се превръщат във възможна алтернатива на конвенционалното лечение.

Видове телемедицина

Асинхронна телемедицина („запиши и предай нататък“)

Асинхронната телемедицина представлява записване на информация за даден пациент – лабораторни резултати, образни изследвания, епикризи, и използването й от лекаря за извършване на консултация с друг лекар, който се намира в отдалечено населено място. В този случай пациентът, лекуващият му лекар и консултантът не е необходимо да комуникират помежду си по едно и също време. Асинхронната телемедицина е най-подходяща за консултации между двама лекари. Особено популярна е при обсъждането на образни изследвания от различни специалисти.

Дистанционно проследяване

Дистанционното проследяване позволява на лекаря да мониторира жизнените показатели или други данни за пациента от разстояние. Това прави лесно ранното разпознаване на тревожни отклонения в показателите на високорискови пациенти. Дистанционното проследяване навлиза все повече в грижата за хронично болните. Например, всеки болен от диабет може да измерва кръвната си захар с глюкомер, да записва стойностите и на определени интервали от време да ги изпраща по електронната поща на ендокринолога си. Ако стойностите са извън нормата, лекарят може да се обади на пациента и да го повика за преглед.

Синхронна телемедицина (телемедицина в реално време)

Синхронната телемедицина представлява взаимодействие между лекар и пациент или двама лекари в реално време чрез аудио и видео връзка. Този вид телемедицина е предназначен да бъде заместител на посещението на лекарския кабинет на живо. Използва се за специалисти, при които достъпът е труден, както и при пациенти в отдалечени населени места.

Какви са приложенията на телемедицината?

Проследяване на пациенти с хронични заболявания

С помощта на новите технологии лекарите вече могат да проследяват състоянието на пациентите си от разстояние. Различни устройства, измерващи сърдечна честота, артериално налягане, кръвна захар и др. могат директно да прехвърлят данни към компютъра на лекуващия лекар, който да ги прегледа и оцени. При необходимост някои устройства могат да предават тези данни и в реално време.

Проследяване на придържането към медикаментозната терапия

Придържането към предписаната терапия е много важна част от лечението, особено при възрастните пациенти. Старите хора понякога забравят да приемат лекарствата си, което води до влошаване на състоянието им. За да се предотврати това, използвайки възможностите на телемедицината, лекарят може да проследи кога и дали изобщо даден болен е изпил таблетките си. Резултатът е по-добро придържане към терапията и по-малко хоспитализации. 

Споделяне на медицинска информация

Възможността за споделяне на специализирана информация между колеги значително подобри качеството на медицинските услуги. В днешно време общопрактикуващите лекари могат лесно да се свържат с тесни специалисти, намиращи се в други градове и държави и да споделят с тях проблема на своя пациент.

Облекчаване на потока към спешните отделения

Спешните отделения винаги са много натоварени и често има пациенти, които нямат истински спешно състояние. С възможностите, които предлага телемедицината, пациентите могат първо да се свържат с общопрактикуващия си лекар, който да им каже дали имат нужда от спешна помощ или не.

Търсене на второ мнение

Чрез телемедицината е по-лесно един пациент да получи становище относно заболяването си от повече от един специалист, защото няма да се налага да пътува до различни населени места, за да бъде прегледан няколко пъти.

Помощ при бедствени ситуации

В извънредни ситуации, когато капацитетът на здравната система на местно ниво е надхвърлен, лекари от други региони могат да поемат леките случаи и да ги консултират дистанционно.

Предоставяне на здравни грижи в отдалечени региони

Телемедицината преодолява далечното разстояние и прави възможно предоставянето на качествена грижа дори в труднодостъпни села и в развиващите се страни. Тук имат роля не само видео разговорите и трансфера на медицинска документация, но и по-специфични за телемедицината прийоми. Редица портативни устройства (дигитален стетоскоп, ЕКГ апарат, пулсоксиметър, ехограф, апарат за измерване на кръвно налягане, отоскоп, дерматоскоп) могат записват информация и да я изпращат онлайн. Всички тези устройства могат да бъдат изпратени чрез куриерски фирми до съответните места и чрез тях високо квалифицирани специалисти да могат да преглеждат пациенти.

Кои медицински специалности се възползват най-много от телемедицината?

Обща медицина

Несъмнено общопрактикуващите лекари са тези, които най-често се сблъскват с телемедицината. Всеки ден те консултират пациенти по телефона, получават снимки, лабораторни изследвания и епикризи на смартфона си по всяко време на денонощието.

Образна диагностика

Специалистите по образна диагностика ежедневно разчитат изследвания на болни, които може да не са видели на живо. Рентгенографии, скенери и ядрено-магнитни резонанси могат да бъдат извършени технически от обучени рентгенови лаборанти, а лекарите да разчитат изследванията от разстояние – в дома си или в болници, намиращи се в други части на страната и света.

Психология и психиатрия

Психиатрията е една от най-популярните специалности в света на телемедицината. За да извърши своя преглед, психиатърът не е необходимо да докосва болния, а само да поговори с него. Терапевтичните сеанси също могат да бъдат провеждани онлайн.

Педиатрия

Благодарение на телемедицината родителите имат възможност да избегнат воденето на детето до кабинета на педиатъра. Дългото чакане в коридор с други пациенти изнервя детето и може да бъде опасно за него, ако някой от пациентите на опашката е заразно болен. Родителите и педиатърът могат да общуват пълноценно и виртуално, да разменят снимки и да обсъждат лечението на детето, както биха го направили и в кабинета.

Дерматология

Повечето смартфони вече имат камери с висока резолюция и правят снимки с много високо качество. Благодарение на това дерматолозите могат да диагностицират различни кожни образувания без да ги виждат на живо.

Вътрешни болести и други специалности

Специалистите по кардиология, ендокринология, гастроентерология, нефрология, онкология, и т.н., могат да проследяват състоянието на своите хронично болни пациенти в периодите между рутинните прегледи.

Предимства и недостатъци на телемедицината

В повечето случаи телемедицината е от полза както за лекаря, така и за пациента. Тя повишава достъпа до качествени медицински услуги в отдалечени региони, намалява медицинските разходи и прави по-отговорен към здравето си съвременният технологично активен пациент.

Предимства:

 • Прави здравните грижи по-достъпни – подобрява грижите за хора, живеещи в отдалечени региони с лоша инфраструктура или държави от третия свят, където нямат достатъчен брой медицински специалисти. Също така телемедицината помага на трудно-подвижни хора, за които посещението на здравно заведение изисква много усилия и разходи;
 • Намалява медицинските разходи – не само прави прегледите по-евтини за пациентите, но намалява и други медицински разходи, като ненужни посещения на центрове за неотложна помощ или хоспитализации поради непридържане на пациента към предписаната терапия;
 • Намалява загубите от пропуснати работни дни – пациентите не е необходимо да отсъстват от работа, за да посетят лекаря в работно време;
 • Лекарите могат да преглеждат повече пациенти, спестявайки домашните посещения;
 • Прави по-достъпни консултациите със специалист – не само за пациентите, но и за лекари, които имат нужда от консултация с колега;
 • Помага за утвърждаване на връзката лекар-пациент, като дава възможност на пациента да се свързва по-често със своя лекар в удобно за него време, да му задава повече въпроси и да се чувства ангажиран със собственото си лечение;
 • Подобрява качеството на здравните услуги, особено при проследяване на пациенти с хронични заболявания.
 • Болните от инфекциозни заболявания не поставят в риск от заразяване останалите пациенти, чакащи пред лекарския кабинет, както и самия лекар. Това е особено актуално в условията на пандемията от COVID-19, която силно засегна редица държави.
 • Достъп до различни специалисти в една и съща платформа, като при необходимост пациентът може да бъде насочван допълнително към друг лекар.

Недостатъци:

 • Изисква закупуване на съответното оборудване (компютър, телефон) и компютърна грамотност;
 • Понякога може да се наблюдава непоследователност в терапията на болния – някои компании, предлагащи услуги в областта на телемедицината, наемат голям брой медицински специалисти, които са онлайн на разположение на болните по всяко време на денонощието. Това означава, че един и същи човек може на различен етап от заболяването си да бъде консултиран от различни лекари и по този начин да получи противоречиви съвети;
 • Не предоставя възможност за физически преглед на пациента – в много от случаите за поставяне на точна диагноза е необходимо лекарят да докосне тялото на пациента или да го преслуша, което е невъзможно по време на видео връзка. В този смисъл телемедицината е подходяща за извършване на вторични, но не и на първични прегледи (с изключение на описаните по-горе възможности за преглед посредством специализирани мобилни устройства).

ИНФО Разбери повече:

Щитовидна жлеза – Диагностичен

Коронавирус – Новини, въпроси и отговори

Щитовидна жлеза

Източници:

chat