Нервна система – Структура, функция, заболявания и изследвания

Медицинска информация

нервна система

Нервната система представлява сложна мрежа от нервни клетки, които пренасят съобщения между мозъка и различни части на тялото.

Структура

Нервната система се разделя на три части: централна и периферна. Централната нервна система се състои от главния и гръбначния мозък. Всички останали нерви са част от периферната нервна система.

Основна работна единица на нервната система е невронът. Това е клетка с малко тяло, в което се съдържа клетъчното ядро, един дълъг израстък (аксон), по който се предава информацията от неврона на друг неврон и множество малки израстъци (дендрити), по които се приема информация от другите неврони.

Централна нервна система (ЦНС)

Главният мозък се намира в черепната кухина и е с формата на гъба. Съставен е от неврони и поддържащи структурата клетки – глия. В мозъка се различават два вида вещество – сиво и бяло. Сивото вещество, съставено от телата на невроните, отговаря за получаването и съхранението на нервните импулси, а бялото, съставено от аксоните – за пренасянето на тези импулси между отделни части на сивото вещество. Състои се от четири части: мозъчен ствол, междинен мозък, мозъчни полукълба и малък мозък.

Гръбначният мозък представлява дълга тръба, която е продължение на мозъчния ствол и се намира в гръбначния канал. Разделен е на 31 сегмента. От всеки един сегмент излиза двойка гръбначномозъчни нерви, които дават началото на периферната нервна система.

Периферна нервна система (ПНС)

Периферната нервна система има две части – соматична и автономна.

Соматичната нервна система се състои от два вида нервни влакна сетивни и моторни. Те работят като верига: Информацията от специализираните сетивни органи и кожата се пренася до мозъка от сетивните нервни влакна, обработва се и командата за действие спрямо получената информация се пренася от мозъка по моторните нервни влакна до мускулите, които осъществяват съответното движение.

Автономната нервна система ръководи функциите на вътрешните органи, върху които нямаме съзнателен контрол – ускоряване или забавяне на сърдечния ритъм, секреция на хормони от жлезите, храносмилане и др.

Функции

Нервната система, заедно с ендокринната, контролира всички процеси в човешкото тяло. Четирите основни функции на нервната система са:

 • Поддържане на постоянна вътрешна среда на организма – хомеостаза;
 • Осъществяване на рефлексите;
 • Извършване на волеви движения;
 • Осъществяване на процесите памет и обучение.

Заболявания

Заболявания, характерни за самата нервна система:

 • Епилепсия;
 • Болест на Паркинсон;
 • Мултипленна склероза;
 • Невро-мускулни заболявания: мускулна дистрофия на Дюшен, латерална амиотрофична склероза, спинална мускулна атрофия и др;
 • Болест на Алцхаймер и други видове деменция;
 • Инфекциозни заболявания на нервната система;
 • Възпаления на периферните нерви;
 • Дискова херния.

Заболявания на сърдечно-съдовата система, които засягат нервната система:

 • Инсулт: исхемичен или хеморагичен;
 • Субарахноиден кръвоизлив.

Изследвания

Най-често използваните изследвания за диагностика на нарушенията на нервната система са образните – компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс и ПЕТ скенер. Стандартната рентгенография дава полезна информация единствено за състоянието на черепа и гръбначния стълб. Други изследвания са електрофизиологичните – електроенцефалография и електромиография. При съмнение за инфекции на ЦНС може да се извърши и микробиологично и биохимично изследване на гръбначномозъчна течност (ликвор).

ИзследванеЦенаПоръчай

10% отстъпка за всички изследвания

ИНФО Разбери повече:

https://synevo.bg/likvor/

НЗОК – Здравното осигуряване в България

Храносмилателна система

Източници:

 1. https://www.livescience.com/22665-nervous-system.html
 2. https://www.news-medical.net/health/What-is-the-Nervous-System.aspx
 3. https://www.ptdirect.com/training-design/anatomy-and-physiology/the-nervous-system-2013-anatomy-and-function
chat